Samen met de buurt zijn we aan de slag om het Grevelingenplein te vernieuwen en te vergroenen. Je kunt er straks bewegen, uitdagend spelen en ontmoeten. Om te weten wat de wensen en behoeften zijn in de buurt vinden wij het belangrijk de buurtbewoners te betrekken bij het proces. Dit gebeurt in samenwerking met het project Gezonde Buurten van Jantje Beton.

"Grevelingenplein"

"Grevelingenplein"

Wat gaat er gebeuren?

In maart hebben we behoeften en wensen van buurtbewoners opgehaald. Door te vragen wat er beter kan maar ook wat juist fijne plekken zijn in de wijk. In april is er een ontwerpmiddag op het plein geweest waarbij iedereen kon aangeven hoe haar of zijn droomplein eruit ziet. Irado is met alle input aan de slag gegaan. Woensdag 8 juni 2022 zijn de ontwerpen en keuzemogelijkheden gepresenteerd op het plein waar op gereageerd kon worden. Donderdag 8 september 2022 is het projectteam langs de deuren geweest om het aangepaste ontwerp van het plein te bespreken. Hierna is het ontwerp definitief gemaakt en zijn de speeltoestellen besteld.

De belangrijkste veranderingen:

 • Verschillende verhogingen met speeltoestellen erop
 • Netschommel
 • Duikelrekjes
 • Wipveer
 • Glijbaan (i.p.v. wip)
 • Klimtoestel blijft
 • Pleinplakker
 • Geen krukje bij de wipkip.
 • De heuvel wordt groener met een klein fietsparcours erin
 • Verplaatsing van het looppad op de heuvel
 • Prullenbak met klepje

Om nog een extra klein toestel te kunnen plaatsen op het plein, zoals een wipkip of een duikelrek, kan aanspraak gemaakt worden op het wijkbudget.

"Grevelingenplein definitief ontwerp"
Definitief ontwerp Grevelingenplein

Werkzaamheden van start

In de week van 6 maart starten de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe inrichting van het plein. Naar verwachting nemen de werkzaamheden 3 weken in beslag. Irado voert het werk uit.

Het plein wordt afgezet met hekken tijdens de werkzaamheden. Hierdoor is er minder ruimte om met grote voertuigen rondom het plein te rijden. Tijdens het werk worden 3 parkeerplaatsen afgezet. Hiervoor worden parkeerverboden geplaatst. Dit is voor een container en materialen. De werkkeet komt binnen de hekken.

Groene vingers

Buurtbewoners hebben aangegeven te willen helpen in het onderhoud van de drie plantenbakken op het plein. Buurtbewoner John is als straatvertegenwoordiger gevraagd om een klein groepje trekkers te vormen. Als je ook mee wilt doen en denken, laat hem dat dan even weten.

Tevens kunnen bewoners naar wens door de gemeente een geveltuintje laten aanleggen en plantklaar laten maken. Als bewoner bent u daarna verantwoordelijk voor het planten van groen en het onderhoud. Deze afspraak wordt in een WijkDeal, die u als bewoner met de gemeente sluit, officieel vastgelegd.

Aanbod van activiteiten

Naast de herinrichting van het plein gaan we ook verzamelen wat er allemaal al gebeurt in de buurt en welke extra activiteiten welkom zouden zijn. Deze buurt is ontzettend actief en er wordt al veel georganiseerd. Dus dit doen we in goed overleg om te kijken waar we samen nog net wat extra’s kunnen betekenen. We zijn inmiddels in gesprek met verschillende partijen om extra activiteiten voor de jeugd te organiseren. Mocht u of uw kinderen wensen of ideeën hebben, of zelf wat willen organiseren, dan horen we dat graag. Hiervoor is een klein budget beschikbaar.

Komende maand staan de volgende activiteiten op de planning:

Insectenhotel maken voor op het plein: woensdag 9 november van 14.00 - 15.30 uur bij Dock.

Kick-Boxen & Voetballen
We starten op maandag 5 december met de wekelijkse kick-boxen lessen bij Dock (Leliestraat 10) van 16:15-17:15 uur voor groep 5 t/m 8. De lessen worden aangeboden tot eind maart. Vanaf april hopen we voetbaltrainingen aan te kunnen bieden. 

Samenwerking project Gezonde Buurten

Gezonde Buurten is een samenwerking tussen Jantje Beton, IVN Natuureducatie, JOGG, WOT Zuid, kinderen, volwassenen en de gemeente Schiedam. Samen werken we aan het realiseren van een gezonde buurt. Een gezonde buurt is een buurt waar kinderen creatief kunnen spelen, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, waar groen te vinden is en waar iedereen lekker kan bewegen en tot rust kan komen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met beleidsadviseur groen en spelen Linde van Eeden.