Samen met de buurt zijn we aan de slag om het Grevelingenplein te vernieuwen en te vergroenen. Je kunt er straks bewegen, uitdagend spelen en ontmoeten. Om te weten wat de wensen en behoeften zijn in de buurt vinden wij het belangrijk de buurtbewoners te betrekken bij het proces. Dit gebeurt in samenwerking met het project Gezonde Buurten van Jantje Beton.

"Grevelingenplein"

 

 

 

 

 

"Grevelingenplein"

 

 

 

Wat gaat er gebeuren?

In maart hebben we behoeften en wensen van buurtbewoners opgehaald. Door te vragen wat er beter kan maar ook wat juist fijne plekken zijn in de wijk. In april is er een ontwerpmiddag op het plein geweest waarbij iedereen kon aangeven hoe haar of zijn droomplein eruit ziet. Irado is met alle input aan de slag gegaan. Woensdag 8 juni zijn de ontwerpen en keuzemogelijkheden gepresenteerd op het plein. Tot vrijdag 24 juni kon hier op gereageerd worden via deze projectpagina.

Om nog een extra klein toestel te kunnen plaatsen op het plein, zoals een wipkip of een duikelrek, kan aanspraak gemaakt worden op het wijkbudget.

Definitief ontwerp na de zomervakantie

We hebben meer tijd nodig om tot een definitief ontwerp te komen. Dit gaat niet meer lukken voor de start van de zomervakantie op 8 juli. Reden hiervoor is dat vanuit de buurt is verzocht om meer groen te plaatsen en in plaats van een groot speeltoestel, meerdere toestellen verspreid over het plein te plaatsen op verhogingen. Tijdens de zomervakantie kijken we samen met Irado naar wat er mogelijk is; passend aan toestellen en wat betreft verdeling op het plein en passend binnen het beschikbare budget. We verwachten in september een aangepast ontwerpvoorstel te kunnen presenteren.

 

"Ontwerp Grevelingenplein met keuzemogelijkheden"
Presentatie ontwerp 8 juni 2022

 

Geveltuintjes

Tevens verkennen we mogelijkheden voor geveltuintjes. Deze worden dan in opdracht van de gemeente aangelegd en plantklaar gemaakt. Als bewoner bent u daarna verantwoordelijk voor het planten van groen en het onderhoud van de geveltuin. Deze afspraak wordt in een WijkDeal, die u als bewoner met de gemeente sluit, officieel vastgelegd.

Aanbod van activiteiten

Naast de herinrichting van het plein gaan we ook verzamelen wat er allemaal al gebeurt in de buurt en welke extra activiteiten welkom zouden zijn. Deze buurt is ontzettend actief en er wordt al veel georganiseerd. Dus dit doen we in goed overleg om te kijken waar we samen nog net wat extra’s kunnen betekenen.

Samenwerking project Gezonde Buurten

Gezonde Buurten is een samenwerking tussen Jantje Beton, IVN Natuureducatie, JOGG, WOT Zuid, kinderen, volwassenen en de gemeente Schiedam. Samen werken we aan het realiseren van een gezonde buurt. Een gezonde buurt is een buurt waar kinderen creatief kunnen spelen, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, waar groen te vinden is en waar iedereen lekker kan bewegen en tot rust kan komen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met beleidsadviseur groen en spelen Linde van Eeden.