Doordat er groot onderhoud in de wijk uitgevoerd wordt, wordt direct naar de bestaande inrichting gekeken. Om die reden worden er in de straat Hammerdal nieuwe snelheidsremmende maatregelen aangebracht. Ook brengen we hier voorzieningen aan voor mogelijk toekomstige openbare laadpalen. Op deze manier kunnen deze laadpalen op een later moment eenvoudig geplaatst worden. Echter doen we geen grote aanpassingen aan de inrichting van de wijk. 

Wordt in de wijk de riolering vervangen?

In bijna alle straten, behalve Tundradal, wordt de riolering vervangen. 

Komen er nog extra parkeervakken?

Onderzoek heeft uitgewezen dat extra parkeervakken niet nodig zijn. Daarnaast is er weinig ruimte om extra parkeervakken aan te brengen.

Waar kan ik een openbare laadpaal aanvragen?

Extra laadpalen kunnen aangevraagd worden via laadpaalnodig.nlUw aanvraag wordt dan beoordeeld en als er onvoldoende aanbod is van openbare laadpalen, kijken we of het mogelijk is extra laadpalen te plaatsen.

Hoe komt de kruising Goteborg – Hammerdal er uit zien?

We herstellen de verkeersdrempels op de Hammerdal, zodat deze weer voldoen aan de richtlijnen.