De komende jaren voert de gemeente stapsgewijs betaald parkeren in voor alle wijken ten zuiden van de A20. Door betaald parkeren daalt de parkeerdruk. Het is één van de plannen die ervoor zorgen dat Schiedam een leefbare, gezonde en bereikbare stad blijft, waar we met plezier wonen, werken en verblijven. Al die plannen staan in de mobiliteitsvisie.

Vragenlijst Schiedam West en Nassaukwartier 

Inwoners, bedrijven en instellingen in Schiedam West en het Nassaukwartier hebben op 1 september 2021 de vragenlijst ontvangen. 

Niet alle wijken zijn hetzelfde. Daarom bekijken we per wijk welke vorm van betaald parkeren het best aansluit bij de wensen van de wijk. In sommige wijken is alleen behoefte aan betaald parkeren overdag. In andere wijken kan er een voorkeur zijn voor andere tijdstippen. U kunt kiezen op welke tijden dat is. Het resultaat wordt, anoniem, openbaar gemaakt. De gemeente neemt de keuze van de wijk over.

Hoe doet u mee?

Als u een brief heeft ontvangen kunt u uw keuze invullen tot en met dinsdag 21 september. U geeft uw keuze door via de digitale vragenlijst

  • Bij het enquete ID vult u in: n52n3t4h
  • Het wachtwoord heeft u per post ontvangen.

Als u geen mogelijkheid heeft om digitaal mee te doen, dan kunt u een vragenlijst op papier aanvragen via telefoonnummer 14 010 of door een mail te sturen aan contact@schiedam.nl. Vergeet niet uw adres te vermelden.

Meer weten?

Voor meer info over betaald parkeren en de verschillen tussen de tijdvensters kunt u de folder (pdf 2,6MB) downloaden.

Ook kunt u hier terecht voor antwoorden op veelgestelde vragen over invoering betaald parkeren in zuidelijk stadsdeel/onder de A20.

Op 8 september is er een digitale inloopbijeenkomst geweest. U kunt dat hier terugzien.