Als u een kind hebt gekregen bent u verplicht om binnen 3 dagen geboorteaangifte te doen bij de gemeente waar het kind geboren is.

Ook als het kind en/of de ouders in sommige gevallen in een andere gemeente wonen, moet de aangifte in de gemeente gedaan worden waar het kind is geboren. Hiervoor maakt u een afspraak om langs te komen aan de balie.

Aangifte doen

Alleen de vader, moeder of duo-moeder van het kind kan de geboorteaangifte doen, of iemand die bij de geboorte aanwezig was.

  • Als uw kind is geboren op maandag, doet u uiterlijk geboorteaangifte op donderdag
  • Als uw kind is geboren op zaterdag, doet u uiterlijk geboorteaangifte op dinsdag
  • Is de derde dag een dag in het weekend of een feestdag? Dan kunt u uiterlijk op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag aangifte doen

Meenemen

  • Aangifteformulier van het ziekenhuis of, in geval van een thuisbevalling, de bevestiging van de verloskundige
  • Geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder
  • Een erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend
  • Akte van naamskeuze als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam uw kind krijgt
  • Verklaring afgegeven door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (indien van toepassing)
  • Trouwboekje of partnerschapsboekje. Als u dit heeft, dan kunt u uw kind daarin laten bijschrijven. Het is niet verplicht
  • De geboorteakte die bij de geboorteaangifte wordt gemaakt, is het bewijs dat uw kind bestaat. De geboorteakte wordt altijd bewaard bij de gemeente waar het kind is aangegeven. Als u de akte nodig heeft moet u die ook bij deze gemeente opvragen

Burgerservicenummer (BSN)

Woonachtig in Schiedam

Woont u in de gemeente Schiedam dan ontvangt u direct bij de aangifte van geboorte de persoonslijst van uw kind met daarop het burgerservicenummer (BSN).

Niet woonachtig in Schiedam

Staat u niet ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van Schiedam, maar is uw kind hier geboren? Dan doet u de aangifte van geboorte in Schiedam. Van uw woongemeente ontvangt u vervolgens een burgerservicenummer (BSN) voor uw kind. Met het BSN wordt uw kind ook ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u woont. Bewaar deze persoonslijst goed. De overheid gebruikt het BSN voor het registreren en terugvinden van persoonsgegevens.

Kosten

De aangifte van geboorte is gratis. Een afschrift van de geboorteakte kost € 13,40.