Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind!

Vanaf 11 juli 2022 is de kraamafdeling van het Franciscus - Vlietland gesloten.

De geboorte van een kind geeft u binnen 3 dagen aan in de gemeente waar het kind is geboren. De vader of moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, mag iemand anders de aangifte doen.  

 • Als uw kind is geboren op maandag, doet u uiterlijk geboorteaangifte op donderdag.
 • Als uw kind is geboren op zaterdag, doet u uiterlijk geboorteaangifte op dinsdag.
 • Is de derde dag een dag in het weekend of een feestdag? Dan kunt u uiterlijk op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag aangifte doen.

Geboorteaangifte kan digitaal of persoonlijk op afspraak.

Digitaal    

Met dit formulier gaat u de geboorte van uw kind aan de gemeente doorgeven. We noemen dat ook aangifte van geboorte doen. U kunt de aangifte van geboorte alleen aan ons doorgeven als u ouder van het kind bent.

U kunt de geboorte digitaal doorgeven als: 

 • uw kind in Schiedam geboren is;
 • u ouder bent van het geboren kind;
 • minimaal één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft.

Inloggen met DigiD is verplicht.

Om de geboorte door te geven heeft u het volgende nodig:

 • DigiD
 • bewijs van geboorte van het ziekenhuis of de verloskundige
 • kopie van de erkenningsakte (indien van toepassing)

Langskomen op afspraak

Om de geboorte door te geven aan de balie heeft u het volgende nodig:

 • geldige identiteitsbewijzen
 • bewijs van de verloskundige
 • akte van erkenning (indien van toepassing)

Alleen de vader, moeder of duo-moeder van het kind kan de geboorteaangifte doen, of iemand die bij de geboorte aanwezig was.

Meenemen

 • Aangifteformulier van het ziekenhuis of, in geval van een thuisbevalling, de bevestiging van de verloskundige.
 • Geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder.
 • Een erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend.
 • Akte van naamskeuze als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam uw kind krijgt.
 • Verklaring afgegeven door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (indien van toepassing)
 • Trouwboekje of partnerschapsboekje. Als u dit heeft, dan kunt u uw kind daarin laten bijschrijven. Het is niet verplicht.
 • De geboorteakte die bij de geboorteaangifte wordt gemaakt, is het bewijs dat uw kind bestaat. De geboorteakte wordt altijd bewaard bij de gemeente waar het kind is aangegeven. Als u de akte nodig heeft moet u die ook bij deze gemeente opvragen.

Burgerservicenummer (BSN)

Woonachtig in Schiedam

Woont u in de gemeente Schiedam dan ontvangt u direct bij de aangifte van geboorte de persoonslijst van uw kind met daarop het burgerservicenummer (BSN).

Niet woonachtig in Schiedam

Staat u niet ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van Schiedam, maar is uw kind hier geboren? Dan doet u de aangifte van geboorte in Schiedam. Van uw woongemeente ontvangt u vervolgens een burgerservicenummer (BSN) voor uw kind. Met het BSN wordt uw kind ook ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u woont. Bewaar deze persoonslijst goed. De overheid gebruikt het BSN voor het registreren en terugvinden van persoonsgegevens.

Kosten

De aangifte van geboorte is gratis. Een afschrift van de geboorteakte kost €13,80.