De gebiedsontwikkeling SchieDistrict is erop gericht om genoemde locaties in samenhang met elkaar aan te pakken. Dat gaat om zowel nieuwbouw als vernieuwing. De woningbouw op Schieveste, door de Ontwikkelingscombinatie Schieveste, is een voorbeeld van nieuwbouw. Andere ontwikkelingen in SchieDistrict zijn de duurzame herinrichting van de openbare ruimte, de modernisering van de bedrijventerreinen, de bouw van een hotel en het vernieuwen van station Schiedam Centrum.

De gemeente Schiedam zet ontwikkelingen zoals beschreven in gang en coördineert deze. Vanuit die rol wil Schiedam ruimte bieden aan ontwikkelaars, investeerders en andere (creatief) ondernemers om in samenspraak met met alle betrokkenen tot uitvoerbare duurzame plannen te komen die Schiedam op sociaal en economisch gebied versterken.

Projecten binnen SchieDistrict:

Meer informatie

Heeft u vragen over de gebiedsontwikkeling? Bekijk de website van SchieDistrict.