Midden 2018 werden de woningen aan het Fabriplein gesloopt. De 72 woningen waren door verzakkingen en ouderdom in slechte staat. Renoveren was geen optie. Er komen 46 nieuwe eengezinswoningen met tuin voor de sociale verhuur. Dit plan sluit aan op de doelstellingen van de Woonvisie van de gemeente en bij ambities van Woonplus om meer betaalbare woningen voor gezinnen te realiseren. De sfeer van het plein blijft behouden. Architect Rob Ruoff laat de historische details uit de oorspronkelijke woningen terugkomen in de nieuwe woningen.

Betrokkenheid bewoners en omwonenden

Huurders zijn eind januari 2017 tijdens een informatieavond geïnformeerd over de gevolgen. Zij toonden begrip voor het sloopbesluit. Woonplus gaat hen begeleiden bij het zoeken naar een andere, vergelijkbare woning. Op 2 februari 2017 presenteerden Woonplus en de gemeente de nieuwbouwplannen aan de omwonenden. Zij waren enthousiast over het ontwerp en zijn blij dat het karakter van het plein behouden blijft.

Overlast werkzaamheden

De omwonenden deelden hun zorgen over de overlast. Woonplus, de gemeente en andere betrokken partijen hebben aangegeven graag met de buurt in gesprek te blijven over het bouwproject. Een klankbordgroep en de buurtbewoners worden op de hoogte gehouden van belangrijke momenten zoals de start van de sloop en de bouw. Ook is er een vast aanspreekpunt voor de buurt.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met Woonplus.