Wilt u een evenement organiseren zoals een braderie, duurloop, kermis, optocht, concert, buurt- of straatfeest? Dan heeft u in de meeste gevallen een evenementenvergunning nodig.

Soorten evenementen

De gemeente Schiedam heeft een evenement onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Meldingsplichtig evenement: een evenement met een laag risicoprofiel. Hiervoor hoeft geen vergunning worden aangevraagd maar er geldt wel een meldingsplicht
 • A-evenement: laag risico-evenement, met een beperkte impact op de omgeving en het verkeer
 • B-evenement: gemiddeld risico-evenement, met een verhoogde impact op de omgeving of gevolgen voor het verkeer
 • C-evenement: hoog risico-evenement, met een grote impact op de omgeving/regio of het verkeer

Wanneer melden?

 • Gaat het om een meldingsplichtig evenement? Meld deze minimaal 14 dagen voorafgaand aan het evenement via het formulier
 • Gaat het om een A-evenement? Dien de aanvraag tenminste vier weken vóór het tijdstip waarop de vergunning nodig is in
 • Gaat het om een B-evenement? Dien de aanvraag tenminste acht weken vóór het tijdstip waarop de vergunning nodig is in
 • Gaat het om een C-evenement? Dien de aanvraag tenminste twaalf weken vóór het tijdstip waarop de vergunning nodig is in

Tijdig melden!

Heeft u de aanvraag voor een evenement buiten de termijn ingediend? Dan wordt deze afgewezen.
Dat betekent dat het evenement niet door mag gaan. Dit geldt ook voor een meldingsplichtig evenement.
Vindt het evenement toch plaats? Dan handhaaft de gemeente en treedt op.

Meesturen met uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende stukken mee:

 • Gedetailleerde plattegrondtekening (tenten, podia, attributen, eventuele afhekking, in-, uit- en nooduitgangen, afstanden tussen objecten)
 • Programma/draaiboek
 • Brief aan omwonenden
 • Foto’s van tenten, podia en overige attributen

Optioneel:

 • Certificaten/tentboeken (tenten groter dan 25m² en gehuurd bij een bedrijf)/constructiegegevens
 • Veiligheidsplan (voorbeeld op te vragen bij de gemeente)
 • Verkeers-/parkeerplan

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning zijn conform de legesverordening kosten verbonden.

 • Melding: geen kosten
 • A-evenement: € 54,90
 • B-evenement: € 415,44
 • C-evenement: € 495,60