Soorten evenementen

Er zijn verschillende typen evenementen, namelijk:

 • Meldingsplichtige evenementen. Dit zijn evenementen die een laag risico vormen voor de omgeving en het verkeer. Een  vergunning aanvragen is niet nodig. Meld het evenement wel. Dit kan door het aanvraagformulier in te vullen.
 • A-evenementen. Dit zijn laag risico-evenementen. Deze hebben weinig invloed op de omgeving en het verkeer
 • B-evenementen. Dit zijn gemiddeld risico-evenementen. Deze hebben een verhoogde invloed op de omgeving of gevolgen voor het verkeer
 • C-evenementen. Dit zijn hoog risico-evenementen. Deze hebben een grote invloed op de omgeving/regio of het verkeer

Meld uw evenement

Voldoet u evenement aan de onderstaande voorwaarden? Dan kan er worden volstaan met een melding. Dit kan door het aanvraagformulier in te vullen. Let op! De gemeente bepaalt uiteindelijk aan de hand van de activiteiten of uw evenement valt onder de meldplicht of vergunningplicht.

De voorwaarden zijn:

 • Er zijn niet meer dan 300 personen tegelijkertijd aanwezig (medewerkers, deelnemers en bezoekers)
 • Het evenement vindt plaats tussen 08.00 uur en 00.00 uur, of op zondag. Een evenement op een openbare plaats vindt plaats tussen 13.00 uur en 00.00 uur
 • Muziek op een evenement op een openbare plaats mag zondag tot en met donderdag niet later dan 22.00 uur. Vrijdag en zaterdag mag muziek niet later dan 23.00 uur
 • Het evenement duurt niet langer dan zeven aaneengesloten dagen
 • Het evenement vindt niet plaats op een rijbaan, (brom)fietspad of op een andere openbare plek waardoor dit een belemmering vormt voor het verkeer, de hulpdiensten of lijndiensten van het openbaar vervoer
 • U mag alleen kleine objecten plaatsen, met een totale oppervlakte van 25m². (party)Tenten van verhuurbedrijven vallen hier niet onder. Podiumblokken mogen niet hoger zijn dan 1 meter
 • U mag geen toestellen of geluidsapparaten gebruiken of handelingen uitvoeren waar omwonenden geluidshinder van hebben

Geen melding maar vergunning

Er zijn uitzonderingen. Voor de volgende evenementen vraagt u een vergunning aan.

 • Braderieën en markten
 • Optochten in de binnenstad
 • Evenementen die plaatsvinden op Koningsdag, tijdens de Brandersfeesten en op 31 december
 • Evenementen die plaatsvinden op 4 mei na 18.00 uur. Behalve herdenkingen rondom de Nationale Dodenherdenking
 • Evenementen die plaatsvinden op de locatie Grote Markt. Behalve kleinschalige activiteiten bij trouwerijen

Wanneer evenement melden?

 • Gaat het om een meldingsplichtig evenement? Meld deze minimaal 14 dagen voorafgaand aan het evenement via het formulier
 • Gaat het om een A-evenement? Dien de aanvraag tenminste vier weken vóór het tijdstip waarop de vergunning nodig is in
 • Gaat het om een B-evenement? Dien de aanvraag tenminste acht weken vóór het tijdstip waarop de vergunning nodig is in
 • Gaat het om een C-evenement? Dien de aanvraag tenminste twaalf weken vóór het tijdstip waarop de vergunning nodig is in

Meld op tijd!

Heeft u de aanvraag voor een evenement buiten de termijn ingediend? Dan keuren we deze af. Dat betekent dat het evenement niet door mag gaan. Dit geldt ook voor een evenement die u moet melden. Vindt het evenement toch plaats? Dan handhaaft de gemeente en treedt op.

Stuur mee met uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende stukken mee:

 • Gedetailleerde plattegrondtekening (tenten, podia, attributen, eventuele afhekking, in-, uit- en nooduitgangen, afstanden tussen objecten)
 • Programma/draaiboek
 • Brief aan omwonenden
 • Foto’s van tenten, podia en overige attributen

Deze stukken mag u mee sturen:

 • Certificaten/tentboeken (tenten groter dan 25 m² of gehuurd bij een bedrijf)/constructiegegevens
 • Veiligheidsplan (voorbeeld op te vragen bij de gemeente)
 • Verkeers-/parkeerplan

Kosten

Een vergunning aanvragen kost geld:

 • Melding: geen kosten
 • A-evenement: € 56,50
 • B-evenement: € 427,95
 • C-evenement: € 510,55
 • gaat u ook zwak-alcoholhoudende drank schenken, dan zijn de kosten voor een ontheffing €22,55