Deze enquête gaat over de Wmo voorziening(en) die u ontvangt of heeft ontvangen (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente wil graag haar diensten verbeteren. Daarom willen we weten hoe u de voorziening(en) ervaart. Het gaat om uw ervaringen van vorig jaar, dus 2019. 

Uw ervaring WMO voorzieningen

U heeft van ons een brief ontvangen over dit onderzoek. In die brief vindt u een persoonlijk Survey ID en wachtwoord. Vul deze aan het begin van de vragenlijst. Hierna kunt u de vragen invullen.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!