Bewonersgroep Noordrand2025 heeft in 2016 een enquête voorgelegd aan haar buurtbewoners. Hier kwamen toen veel reacties op binnen. Die reacties heeft de bewonersvereniging besproken met de gemeente en met zorgverleners. Voor het vervolg is er behoefte aan nog meer informatie over de wensen van de bewoners van Woudhoek en Spaland-Sveaparken.

Vragenlijst

Vul de vragenlijst Noordrand2025 in en denk mee over de toekomst van Woudhoek en Spaland-Sveaparken.