De gemeente werkt samen met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en partners in de regio aan vernieuwing en innovatie. Verbinden, vernieuwen en benutten zijn cruciale sleutelwoorden voor een succesvolle overgang naar de economie van de toekomst. Die overgang is nodig om de sterke economische positie van Schiedam in de toekomst te behouden en versterken.
De wijze waarop Schiedam werkt aan een sterke economie is opgenomen in de samenvatting en het Uitvoeringsprogramma Economie - Doorpakken en innoveren.

Speerpunten

Schiedam heeft een goede positie in een economisch sterke regio. Het benutten van kansen die de gebieden bieden (kwaliteiten en bedrijvigheid, ligging in de economische structuur en bereikbaarheid, een onderscheidend profiel in het netwerk van de metropoolregio) versterkt onze regionale en lokale economie. Onze speerpunten zijn vier gebiedsgerichte opgaven: Binnenstad, A-20 zone, Havens en Nieuw Mathenesse. De gebieden worden vanuit eigen kracht en kwaliteiten doorontwikkeld tot hoogwaardige milieus voor werken, wonen en leven. 

Voor een succesvolle aanpak is echter een samenhangende aanpak op veel terreinen nodig. Daarom volgen we naast de gebiedsgerichte ook een themagerichte aanpak voor economische ontwikkeling:

  • Een professionele samenwerkingspartner zijn en een goed gastheer voor ondernemers
  • Verbeteren van de aansluiting vraag en aanbod onderwijs/arbeidsmarkt
  • Actief stimuleren van innovatie en een innovatief klimaat
  • Samenwerken in coalities en stimuleren daarvan
  • Werken aan een economische sterke (metropool)regio

Innovatie 

Een economisch sterk Schiedam nu en in de toekomst vraagt om innovatie. Vernieuwing is vaak het resultaat van open netwerken en onderlinge samenwerking. De gemeente heeft unieke kennis van wat er gebeurd in de stad, regio en (economische) ontwikkelingen en heeft daarom een belangrijke rol bij het verbinden en aanzetten tot innovatie. Er wordt op verschillende manieren ruimte geboden aan innovatie. Ook is de gemeente steeds vaker een samenwerkingspartner voor het bedrijfsleven en instellingen.

Meer weten?

Neem contact op met onze accountmanagers.