Aan de Stadhouderslaan en de Westerkade is een duiker aangebracht. Een duikerverbinding is een verbinding tussen twee wateren. De nieuwe verbinding ligt tussen het water van de Stadhouderslaan en het Spuikanaal. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland.

De komende periode voert de aannemer restwerkzaamheden uit, zoals het planten van een boom. De nieuwe boom wordt geplant in het plantseizoen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Sandra de Veth.