De Dr. Schaepmansingel en omgeving zijn toe aan groot onderhoud. De bestrating, de verlichting en het groen krijgen een opknapbeurt. Net zoals een aantal ondergrondse kabels en leidingen. Dankzij een uitgebreid participatietraject met bewoners en de klankbordgroep is het inrichtingsplan vastgesteld. Aannemer Gebr. De Leeuw is dinsdag 6 april 2021 gestart met de uitvoering.

Aannemer Gebr. De Leeuw

De aanbestedingsprocedure is afgerond. Voor het gehele project is omgevingsmanager dhr. John Knaap uw vaste contactpersoon. Hij is telefonisch bereikbaar via 06-10 51 34 32 en via e-mail.

Volg de actuele ontwikkelingen, fasering, planning en ander nieuws over het project op de website van de aannemer. Om de projectpagina te bezoeken, kunt u rechts bovenin via 'Login' inloggen. Hier vult u in:

Gebruikersnaam: schaepmansingel (met kleine letters)
Wachtwoord: 20114

Welke gebieden pakken we aan?

  • de Dr. Schaepmansingel en Dr. de Visserlaan;
  • de zijstraten Talmalaan, Schaeperlaan en Professor Aalberselaan;
  • het groengebied tussen de Schaepmansingel/ Dr. de Visserlaan en de vijverpartij;
  • de S. van Houtenlaan wordt voor een gedeelte meegenomen. De bestrating en herinrichting zijn kort geleden gedaan.

De binnenterreinen van de appartementencomplexen vallen niet onder de herinrichting. Deze gebieden zijn eigendom van Woonplus.

Definitief inrichtingsplan

Het participatietraject met de bewoners heeft geresulteerd tot een definitief inrichtingsplan.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Hendro Rencoko. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Marian van Teijlingen.