De Dr. Schaepmansingel en omgeving zijn toe aan groot onderhoud. De bestrating, de verlichting en het groen krijgen een opknapbeurt. Net zoals een aantal ondergrondse kabels en leidingen. 

Om welke buurten gaat het?

De volgende straten en gebieden worden opgeknapt:

  • Dr. Schaepmansingel en Dr. de Visserlaan.
  • De zijstraten Talmalaan, Schaeperlaan en Professor Aalberselaan.
  • Het groengebied tussen de Schaepmansingel/ Dr. de Visserlaan en de vijverpartij.
  • De S. van Houtenlaan wordt voor een gedeelte meegenomen. De bestrating en herinrichting zijn kort geleden gedaan.
  • De binnenterrein van de appartementencomplexen vallen niet onder de herinrichting. Deze gebieden zijn van Woonplus.

Deze keuzes hebben we gemaakt dankzij een uitgebreid participatietraject met de klankbordgroep.

Definitief inrichtingsplan

Het participatietraject met de bewoners heeft geresulteerd tot een definitief inrichtingsplan.

Planning en werkzaamheden

De werkzaamheden starten, naar verwachting, in het vierde kwartaal van 2020.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Eelco van Diesen. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Marian van Teijlingen.