Deelvervoer

Schiedam groeit, het klimaat vraagt om andere keuzes én we willen de stad gezonder en inclusiever maken. Dat vraagt om een nieuwe balans én aanpak in de verschillende vormen van vervoer. Deelmobiliteit speelt hierin een belangrijke rol. De gemeente maakt daarom elektrische deelfietsen en elektrische deelscooters voor kortere afstanden beschikbaar. 

Deelfietsen en deelscooters

Gebieden voor deelfietsen en deelscooters

Samen met de aanbieders van deelfietsen en deelscooters hebben we gebieden aangewezen waarbinnen deelfietsen en deelscooters aan- en afgemeld kunnen worden. Het gaat alleen om stoepen of delen van voetgangersgebieden. Uiteraard volgens de regels van de verkeerswetgeving. 

Parken en krappe straten

Parken en zeer krappe woonstraten vallen buiten de aangewezen locaties. Op deze locaties is in principe voldoende ruimte om deelfietsen of deelscooters veilig en zonder het veroorzaken van overlast achter te laten. Alles hangt wel af van de manier waarop u het voertuig in de openbare ruimte achterlaat.

Situatie bewaken

Op dit moment hebben we met handhavers en de aanbieders van deelmobiliteit afspraken gemaakt om deze situaties buiten te bewaken. Als het nodig is, passen we de afspraken aan. Dit doen we in gezamenlijk overleg.

Overlast foutgeparkeerde deelvoertuigen

Heeft u last van foutgeparkeerde deelvoertuigen? Meld dit dan bij: