De Rekenkamercommissie (RKC) ondersteunt de gemeenteraden van Vlaardingen en Schiedam in hun taakstellende en controlerende taak.

Om de gemeente Vlaardingen en Schiedam te ondersteunen voert de RKC onderzoeken uit die het maatschappelijk effect van de beleidsdoelstellingen van de gemeente duidelijk maken. De RKC bestaat uit vier externe leden en wordt bijgestaan door een klankbordgroep van leden uit beide gemeenteraden en een ambtelijk secretaris.

Meer weten?

Op de website van de gemeente Vlaardingen leest u alles over de Rekenkamercommissie Schiedam Vlaardingen.