De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad van Schiedam in zijn sturende en controlerende taken. Hiertoe voert de Rekenkamer onderzoeken uit naar het beleid, en de effecten van dat beleid, van de gemeente Schiedam. De Rekenkamer bestaat uit drie externe leden en een ambtelijk secretaris.

Meer weten

Binnenkort wordt op deze website meer informatie gepubliceerd over de samenstelling van de rekenkamer en de onderzoeksagenda.