In de wijk Nieuwland wordt de komende jaren ‘de Nieuwe Kethelpoort’ (dNK) ontwikkeld. In deze nieuwe stadsbuurt komen circa 190 woningen.

Achtergrond

Het gebouw van de Sint Joseph LTS (Lagere Technische School) aan de Monseigneur Nolenslaan 99/Meesterstraat in Nieuwland is al enige jaren niet meer in gebruik als school. Om te voorzien in de behoefte aan nieuwe woningen heeft de gemeente Schiedam in 2020 besloten om deze locatie opnieuw te gaan ontwikkelen.

Verschillende ontwikkelaars zijn uitgenodigd om plannen in te dienen voor de herontwikkeling van de locatie. Uit de inzendingen is  het plan ‘de Nieuwe Kethelpoort’ van de ontwikkelcombinatie Maas Wijkontwikkeling en FSD uitgekozen als beste plan.

Wat houdt het plan in?

Op de plek van de voormalige LTS worden circa 190 woningen gerealiseerd, verspreid over meerdere gebouwen. Zo komen er twee eigentijdse pakhuizen met (huur)appartementen, grondgebonden woningen, horeca en maatschappelijke ruimten . Verder voorziet het plan in een parkeergarage en wordt de buitenruimte groen en duurzaam ingericht.

Bekijk voor de laatste informatie www.denieuwekethelpoort.nl.

Artist impression de Nieuwe Kethelpoort. Bron: ontwikkelcombinatie Maas Wijkontwikkeling en FSD. 

Uitwerking van het plan

Sinds 2021 zijn de gemeente Schiedam en de ontwikkelcombinatie bezig met de uitwerking van het plan voor de herontwikkeling. Diverse praktische zaken worden nader onderzocht.

Informatiebijeenkomsten ontwikkelcombinatie

De ontwikkelcombinatie betrekt de omgeving zo goed mogelijk bij de uitwerking van het plan. Er zijn in 2021 diverse (online) informatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en andere geïnteresseerden.

Op dinsdag 19 april 2022 vonden twee nieuwe bijeenkomsten plaats onder de noemer ‘Participatiebijeenkomst Lentefeest dNK’. De bijeenkomsten gaven geïnteresseerden de kans om met de ontwikkelaars, architect, makelaar en landschapsarchitect in gesprek te gaan over het project.

Planning

De verwachting is dat de uitwerking van het plan in de loop van 2022 wordt afgerond. Op vrijdag 1 april 2022 is de Anterieure Overeenkomst ondertekend door de gemeente Schiedam en de ontwikkelcombinatie. Daarmee is de verkoop van de grond en het schoolgebouw door de gemeente aan de ontwikkelcombinatie officieel geworden. De ontwikkelcombinatie kan nu verder met de herontwikkeling en de voorbereiding van sloop- en bouwwerkzaamheden opstarten.

Meer informatie

Op de website van de ontwikkelcombinatie is meer informatie te vinden over het project ‘de Nieuwe Kethelpoort’.

Heeft u vragen over het project?

Neem dan contact op met de projectleider Pamela v.d. Pol van de gemeente Schiedam. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Marilyn Louisville.

Artist impression de Nieuwe Kethelpoort. Bron: ontwikkelcombinatie Maas Wijkontwikkeling en FSD.