De komende jaren pakt de gemeente Schiedam de openbare ruimte in de wijk De Gaarden aan. Deze wijk voldoet na de werkzaamheden weer aan de gestelde kwaliteitseisen, beleid en huidige wet en regelgeving. De gemeente heeft de ambitie om wijken duurzamer te maken. Hierbij wordt gekeken naar het riool, de wegen, het verkeer, het groen, de afvalinzameling, de verlichting en het straatmeubilair. 

Dronebeelden van De Gaarden

  Uw mening over het eerste schetsontwerp

  In de afgelopen maanden is het projectteam bezig met de voorbereidingen om begin 2022 te starten met het ophogen van de wijk. In opdracht van de gemeente Schiedam heeft ingenieursbureau Witteveen+Bos een eerste schetsontwerp voor de wijk gemaakt. Dit schetsontwerp vormt de start van het gesprek met de bewoners. Alle bewoners kregen de mogelijkheid om mee te denken. Het schetsontwerp kunt u bekijken via de online tool. Deze online tool heeft de gemeente in samenwerking met Witteveen+Bos gemaakt. Uw bijdrage verwerken we waar mogelijk, in een tweede conceptontwerp.

  U kunt niet meer reageren. Bedankt voor het meedenken!

  Video: project De Gaarden

  Om dit project te introduceren in de wijk is een video gemaakt. Aan het woord: de wethouder, de projectleider, de wijkregisseur en de landschapsarchitect. Zij gaven een introductie van het project en riepen bewoners op om mee te denken. Download de losse bestanden hier:

  Meer informatie

  Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Remko van Velzen. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Marilyn Louisville.