De komende jaren pakt de gemeente Schiedam de openbare ruimte in de wijk De Gaarden aan. Deze wijk voldoet na de werkzaamheden weer aan de gestelde kwaliteitseisen, beleid en huidige wet en regelgeving. De gemeente heeft de ambitie om wijken duurzamer te maken. Hierbij wordt gekeken naar het riool, de wegen, het verkeer, het groen, de afvalinzameling, de verlichting en het straatmeubilair. 

Stand van zaken 

Het inrichtingsplan is definitief en te bekijken via de online tool. Deze online tool heeft de gemeente in samenwerking met Witteveen+Bos gemaakt. Momenteel zijn we bezig met het technisch uitwerken van het inrichtingsplan. In de technische uitwerking wordt het lichtplan (locatie van de lichtmasten op basis van een lichtberekening) opgesteld en het inrichtingsplan met de kabels en leidingbedrijven afgestemd. Vervolgens start de aanbestedingsprocedure om een aannemer te selecteren voor de werkzaamheden in De Gaarden.

 Dronebeelden van De Gaarden

    Meer informatie

    Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Remko van Velzen. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Marilyn Louisville.