Het cultuurbeleid van Schiedam is gebaseerd op de Culturele Schijf van Vijf: krachten bundelen, levendige binnenstad, vergroten cultuurparticipatie, samenleven en deuren openen. Het beleid vormt de basis voor diverse subsidiemogelijkheden en voor onze inzet op cultuurparticipatie en cultuureducatie.

Cultuur is een belangrijk verbindend element in Schiedam. Het rijke culturele aanbod maakt onze stad aantrekkelijk als vestigingsplaats. Daarnaast draagt cultuur bij aan persoonlijke ontwikkeling.

Cultuurvisie

De cultuurvisie De Culturele Schijf van Vijf geeft een stevige basis voor het cultuurbeleid in de komende jaren. We zetten in deze periode extra in om het aanbod te versterken en toegankelijker te maken voor alle Schiedammers. De cultuurvisie bestaat uit:

  • Krachten bundelen
  • Levendige binnenstad
  • Vergroten cultuurparticipatie
  • Samenleven
  • Deuren openen

Samen vormen deze de ingrediënten die onmisbaar zijn voor een gezonde stad. 

Subsidies

De gemeente draagt bij aan het verlevendigen van onze stad door subsidie beschikbaar te stellen voor evenementen en culturele activiteiten. Daarnaast bevorderen we cultuurparticipatie. Schiedamse amateurkunstverenigingen kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen.

Heeft u een idee of initiatief dat u graag eerst wilt bespreken? Neem via het contactformulier contact op met de afdeling Cultuur. 

Cultuureducatie

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind structureel kennis maakt met kunst, erfgoed en media. Door cultuureducatie te verankeren op de scholen komt de Schiedamse jeugd in aanraking met verschillende kunstdisciplines, met de geschiedenis van de stad en met het culturele aanbod. In combinatie met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken scholen toe naar een veelzijdige cultuurbeleving van hun leerlingen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op de website van de Parels van Schiedam vindt u het aanbod van instellingen op het gebied van cultuureducatie, natuur- en milieueducatie, sport en kinderparticipatie.