Indienen burgerinitiatief

Iedere inwoner van de gemeente Schiedam van 16 jaar of ouder kan een burgerinitiatief indienen

Heeft u als bewoner een goed idee voor uw buurt, straat of voor de gehele gemeente? Of wilt u ergens verandering in zien? Dan kunt u rechtstreeks een voorstel aanbieden aan de gemeenteraad. Natuurlijk kunt u raadsleden, wethouders of de burgemeester ook zelf benaderen. In het burgerinitiatief is echter officieel geregeld dat uw onderwerp of voorstel in het gemeentebestuur besproken wordt.

Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar er gelden wel enkele spelregels. Zo is het burgerinitiatief niet bedoeld voor klachten over en/of bezwaren tegen besluiten van het gemeentebestuur of voor onderwerpen waarover de raad geen besluit mag nemen. Daarnaast moet u laten zien dat er meer mensen enthousiast zijn over uw voorstel. Dit doet u door minimaal 100 handtekeningen te verzamelen.