Wanneer laat u een bodemonderzoek uitvoeren? 

Verplicht onderzoek

 • Voordat u grond kunt ontgraven, afvoeren en/of grond gaat toepassen. In de meeste gevallen moet dit melden bij het landelijke meldpuntbodemkwaliteit. Aan deze melding zijn geen kosten verbonden 
 • Als u bouwplannen heeft waar mensen in kunnen verblijven en het bouwwerk is groter dan 50 m². U moet het bodemonderzoek uploaden in het omgevingsloket online
 • Meer informatie over dit onderwerp

Niet verplicht onderzoek, wel raadzaam 

 • Bij aan- of verkoop van een perceel grond. U wordt namelijk niet alleen eigenaar van het perceel, maar ook van een aanwezige bodemverontreiniging 
 • Bij verhuur. Om vast te stellen of de huurder de bodem heeft verontreinigd 
 • Voor een bankgarantie of hypotheek. Een financiële instelling wil vaak inzicht hebben in de waarde van een onroerend goed. Door een bodemverontreiniging daalt de waarde

In veel situaties is het uitvoeren van een bodemonderzoek niet noodzakelijk, maar kunt u gebruik maken van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart

Wie voert een bodemonderzoek uit? 

 • U kunt terecht bij een milieukundig adviesbureau dat erkend is op grond van de BRL 1000 en BRL 2000
 • De adviesbureaus vindt u op Rijkswaterstaat en zoek op Erkende instelling en normdocument 1000 of 2000

Opvragen bodeminformatie

 • De gemeente heeft veel informatie over de bodemkwaliteit, bodemonderzoeken en ondergrondse tanks 
 • Alle onderzoeken die ter beoordeling zijn voorgelegd aan de gemeente, worden geregistreerd in het gemeentelijke bodeminformatiesysteem 
 • Als u wilt weten of er op een bepaald perceel bodemonderzoek is uitgevoerd. Kijk dan op Omgeving in kaart.
 • LET op: voor de gemeente Schiedam kunt u via Omgeving in kaart geen onderzoeken downloaden. Wilt u meer informatie over een onderzoek, stuur uw vraag. Binnen 3 tot 6 werkdagen krijgt u antwoord
 • Wilt u informatie of advies over uw perceel voor een transactie? Mail uw aanvraag. Binnen 3 tot 6 werkdagen krijgt u antwoord

Wat kan de gemeente voor u betekenen?

 • De gemeente kan de onderzoeksrapporten beoordelen op volledigheid en juistheid van de getrokken conclusies. Vraag de beoordeling aan en stuur het onderzoeksrapport mee
 • De gemeente informeert u of een bodemsanering nodig is. Welke verantwoordelijkheden u daarin heeft en welke vervolgstappen u moet nemen 

Uw plichten

 • Als uw perceel grond verontreinigd is, wordt u verplicht de omvang van de bodemverontreiniging in beeld te brengen 
 • Als u de bodem heeft verontreinigd na 1 januari 1987, wordt u ook verplicht de bodem te saneren 
 • Zijn er als gevolg van de verontreiniging geen actuele risico's voor de volksgezondheid of het milieu? Dan mag de bodemsanering gelijktijdig met andere plannen worden uitgevoerd. Zoals een herinrichting of nieuwbouwplan