Wanneer laat u een bodemonderzoek uitvoeren? 

Verplicht onderzoek

 • Als u een bedrijf start, overneemt of beëindigt. Zo kan vastgesteld worden of er sprake is van bodemverontreiniging. U moet dit melden. Aan deze melding zijn geen kosten verbonden
 • Voordat u grond kunt ontgraven, afvoeren en/of grond gaat toepassen. U moet dit melden bij het landelijke meldpuntbodemkwaliteit. Aan deze melding zijn geen kosten verbonden 
 • Als u bouwplannen heeft. U moet het bodemonderzoek uploaden in het omgevingsloket online. Aan de beoordeling van het bodemonderzoek zijn kosten verbonden

Niet verplicht onderzoek, wel raadzaam 

 • Bij aan- of verkoop van een perceel grond. U wordt namelijk niet alleen eigenaar van het perceel, maar ook van een aanwezige bodemverontreiniging 
 • Bij verhuur. Om vast te stellen of de huurder de bodem heeft verontreinigd 
 • Voor een bankgarantie of hypotheek. Een financiële instelling wil vaak inzicht hebben in de waarde van een onroerend goed. Door een bodemverontreiniging daalt de waarde

Melden bodemverontreiniging

 • Is er sprake van bodemverontreiniging? Meld deze. U krijgt dan het meldingsformulier Wet bodembescherming
 • Machtigt u iemand anders of een adviesbureau voor het doen van deze melding? Meld dit dan ook gelijk. Dan krijgt u ook meteen een Machtigingsformulier bodemonderzoek of bodemsanering
 • Stuur de formulieren op

Wie voert een bodemonderzoek uit? 

 • U kunt terecht bij een milieukundig adviesbureau 
 • De adviesbureaus vindt u op Rijkswaterstaat

Opvragen bodeminformatie

 • De gemeente heeft veel informatie over de bodemkwaliteit, bodemonderzoeken en ondergrondse tanks 
 • Alle onderzoeken die ter beoordeling zijn voorgelegd aan de gemeente, worden geregistreerd in het gemeentelijke bodeminformatiesysteem 
 • Wilt u informatie over uw perceel? Stuur uw aanvraag op. Binnen 3 tot 6 werkdagen krijgt u antwoord. Hier zijn kosten aan verbonden

Wat kan de gemeente voor u betekenen?

 • De gemeente kan de onderzoeksrapporten beoordelen op volledigheid en juistheid van de getrokken conclusies. Vraag de beoordeling aan
 • De gemeente informeert u of een bodemsanering nodig is. Welke verantwoordelijkheden u daarin heeft en welke vervolgstappen u moet nemen 

Uw plichten

 • Als uw perceel grond verontreinigd is, wordt u verplicht de omvang van de bodemverontreiniging in beeld te brengen 
 • Als u de bodem heeft verontreinigd na 1 januari 1987, wordt u ook verplicht de bodem te saneren 
 • Zijn er geen risico's verbonden aan de verontreiniging? Dan mag de bodemsanering gelijktijdig met andere plannen worden uitgevoerd. Zoals een herinrichting of nieuwbouwplan