Sinds 2015 ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen (onder andere onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting) en de WOZ-beschikking van de Regionale Belasting Groep (RBG). Bent u het niet eens bent met de aanslag of met de WOZ-beschikking, dan kunt u het bezwaarschrift indienen bij de RBG. De RBG is ook bereikbaar via 088 291 10 00.