Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt. Het beschadigt mensen en vaak schamen de slachtoffers zich. Maar het kan iedereen overkomen. U kunt iets doen, het stopt niet vanzelf. Zoek hulp. Op deze pagina vindt u onze bewustwordingscampagne huiselijk geweld. 

Kindermishandeling

Bekijk hier de video via YouTube. 

“Juf Rosa zag gelukkig dat er iets aan de hand was.” 

Soms zijn het overduidelijke signalen, soms juist helemaal niet. Kindermishandeling kent vele vormen en laat grote en kleine littekens achter die kinderen hun hele leven meedragen. Heb jij het vermoeden of weet je dat er een kind in jouw omgeving mishandeld wordt? Kom in actie. Ook jij, juist jij, kan het verschil maken. Kijk op www.schiedam.nl/huiselijk-geweld om te kijken wat je kunt doen en bij wie je terecht kunt. Dank je wel voor je oplettendheid.

*in deze video werken we met een acteur

Psychisch geweld

Bekijk hier de video via YouTube.

“Mijn beste vriendin redde mij uit deze hel.” 

Psychisch geweld is vaak voor de buitenwereld niet zichtbaar. Het is een vorm van geweld die er langzaam insluipt en het slachtoffert mentaal onherstelbaar kan beschadigen, zonder dat het opvalt.

Signalen waaraan je psychische geweld zou kunnen herkennen:

  1. Wordt iemand geïsoleerd (ziet ie weinig tot geen familie of vrienden meer. 
  2. Wordt iemand gecontroleerd/gevolgd door de partner. (Waar ben je geweest/ waarom ben je zo laat thuis/ met wie was je) 
  3. Wordt iemand gekleineerd

Heb jij, ondanks dat psychisch geweld moeilijk te herkennen is, het vermoeden dat iemand hiermee te maken heeft? Ook jij, juist jij, kan het verschil maken. Kijk op www.schiedam.nl/huiselijk-geweld om te kijken wat je kunt doen en bij wie je terecht kunt. Dank je wel voor je oplettendheid.

*in deze video werken we met een actrice

Ouderenmishandeling

Bekijk hier de video via YouTube.

“Gelukkig nam een vrijwilliger uit het buurthuis de tijd voor mij.” 

Geweld tegen ouderen, een vorm van geweld dat niet altijd fysiek of mentaal hoeft te zijn. En juist daarom niet altijd opvalt of niet gezien wordt als echt geweld. Heb jij het vermoeden van geweld tegen een ouder persoon? Heb je bijvoorbeeld het idee dat iemand systematisch bestolen of gekleineerd wordt? Ook jij, juist jij, kan ervoor zorgen dat het stopt! Kijk op www.schiedam.nl/huiselijk-geweld om te kijken wat je kunt doen en bij wie je terecht kunt. Dank je wel voor je oplettendheid.

*in deze video werken we met een acteur

Partnergeweld (mannen)

Bekijk hier de video via YouTube. 

“Mijn huisarts bracht mij in contact met Veilig Thuis.” 

Partner geweld wil niet altijd zeggen dat een man een vrouw mishandelt, ook geweld tegen mannen komt regelmatig voor. De meeste mannen praten hier niet over uit schaamte voor de mening van de mensen uit hun omgeving. Want, je laat je toch niet mishandelen door je partner. Heb jij het vermoeden dat een man mishandeld wordt door zijn partner? Ook jij, juist jij, kan het verschil maken! Kijk op www.schiedam.nl/huiselijk-geweld om te kijken wat je kunt doen en bij wie je terecht kunt. Dank je wel voor je oplettendheid.

*in deze video werken we met een acteur

Partnergeweld (vrouwen)

Bekijk hier de video via YouTube.

“Op advies van de buurvrouw heb ik contact gezocht met Veilig Thuis.” 

Partnergeweld tegen vrouwen uit zich op verschillende manieren. Seksueel, fysiek en psychisch geweld zijn voorbeelden van partnergeweld achter de voordeur. Schaamte, angst dat het nog erger wordt of kinderen in het spel, zorgen er vaak voor dat vrouwen moeilijk uit deze situatie kunnen komen. Heb jij het vermoeden dat een vrouw mishandeld wordt door haar partner? Ook jij, juist jij, kan haar uit deze situatie helpen! Een melding maken, wat ook anoniem mogelijk is, kan levens redden. Kijk op www.schiedam.nl/huiselijk-geweld om te zien wat je kunt doen en bij wie je terecht kunt. Dank je wel voor je oplettendheid.

*in deze video werken we met een actrice

Stalking

Bekijk hier de video via YouTube. 

“Samen met Veilig Thuis hebben we een veiligheidsplan opgesteld.”

Elke keer weer over je schouder moeten kijken, leven met het gevoel dat je nergens echt veilig bent en niet weten wat je vandaag weer te wachten staat. Er zijn maar weinig dingen die meer impact hebben op elk facet in je leven dan stalking. Stalking maakt iemands leven langzaamaan onmogelijk. Word jij gestalkt of heb jij het vermoeden dat iemand met stalking te maken heeft? Ook jij, juist jij, kan het verschil maken! Een melding maken, wat ook anoniem mogelijk is, kan levens redden. Kijk op www.schiedam.nl/huiselijk-geweld om te kijken wat je kunt doen en bij wie je terecht kunt. Dank je wel voor je oplettendheid.

*in deze video werken we met een actrice