De binnenstad van Schiedam is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Bij een beschermd stadsgezicht gaat het om het totaalbeeld dat gevormd wordt door de gebouwen, straten, pleinen, havens, bruggen, bomen enzovoorts. Aanwijzing als stadsgezicht gebeurt op basis van de Monumentenwet 1988. Of de gemeentelijke Erfgoedverordening.

Wanneer beschermd stadsgezicht?

De bescherming van aangewezen stads- en dorpsgezichten wordt geregeld in het bestemmingsplan. Deze bescherming richt zich niet zozeer op afzonderlijke panden. Niet elk gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht is dus automatisch beschermd als monument. Het gaat om het karakter van de historische bebouwing en om de stedenbouwkundige structuur. In het Aanwijzingsbesluit beschermd stadsgezicht leest u meer.

Omgevingsvergunning

Het stadsgezicht moet beschermd blijven. Wilt u iets veranderen aan een pand? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit doet u via het Omgevingsloket.