Het Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid staan de spelregels waar de gemeente zich aan moet houden bij het doen van haar inkopen. De gemeente wil namelijk een betrouwbare en professionele opdrachtgever zijn, één die bedrijven eerlijke en gelijke kansen biedt. Bekijk het inkoopbeleid.

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Een belangrijk onderdeel van het Inkoopbeleid is het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (actieplan MVI). Met het actieplan MVI wil de gemeente zoveel  mogelijk maatschappelijk voordeel behalen door middel van haar aanbestedingen. Voorbeelden hiervan zijn: het toepassen van social return. Het inzetten van innovatieve oplossingen en duurzaamheid. Het realiseren van besparing op gebruikte grondstoffen. En het stimuleren van herbruikbare energie en het voorkomen van klimaatverandering. Inkopen met aandacht voor diversiteit en anti-discriminatie en het naleven van (Internationale) Sociale Voorwaarden zijn ook heel belangrijk voor de gemeente. Bekijk ook de pagina Duurzaamheid en milieu.

Algemene inkoopvoorwaarden

Naast het inkoopbeleid heeft de gemeente Algemene inkoopvoorwaarden. Deze algemene inkoopvoorwaarden worden standaard toegepast op alle opdrachten van de gemeente.