Gemeente Schiedam streeft naar een zo’n duurzaam mogelijke vorm van het beheer van het groen in de stad. Dit doen we door bij het ontwerpen van de inrichting van de openbare ruimte met aandacht om te gaan met de keuze van het soort groen. We vinden het belangrijk dat de juiste boom op de juiste plek komt.

We kijken verder dan of een boom alleen mooi is. We kijken naar wat de boom in zijn nieuwe omgeving gaat toevoegen. Bijvoorbeeld of de boom bloesem krijgt waar bijen en vlinders baat bij hebben, of besjes of vruchten geeft waar vogels of mensen voordeel van hebben. Maar ook hoe hoog de boom kan worden en wat de beste groeiplaats voor de boom is.

Groen in Schiedam

In Schiedam staan 33.800 bomen en hebben we 690.000 m2 beplanting en 2.180.000 m2 gras.

Extra water voor jonge bomen

Een boom heeft in de eerste periode extra water nodig. Bomen die net geplant zijn, hebben nog niet de kans gehad om goed diep te wortelen. Met voldoende water kan een boom goed groeien. Daarom rijdt de waterwagen van april tot en met september een aantal rondes. Een boom krijgt dan maar liefst 150 liter slootwater. Bekijk hier de factsheet met alle weetjes hierover.

Hinder door bomen niet volledig te voorkomen

Overal in de stad staan bomen die afhankelijk van hun soort, type en standplaats enige overlast kunnen veroorzaken. Schaduw, beperking van lichtinval, wortelopdruk, vallend blad, pluizen , bloemen, zaden enzovoort zijn nooit volledig te voorkomen. Enkel in extreme gevallen kan dit een reden zijn voor het vroegtijdig vervangen of zwaar snoeien van een boom. Dit beleid voeren wij om verarming en versobering van het bomenbestand te voorkomen.

Veiligheidscontrole bomen

Schiedam heeft circa 34000 bomen in de openbare ruimte. Deze bomen worden minstens 1 keer per 3 jaar op veiligheid gecontroleerd door een externe boomspecialist. Bij twijfel wordt een boom jaarlijks gecontroleerd. Met deze periodieke veiligheidscontroles monitort de gemeente Schiedam de gezondheid van de boom en het aanwezige risico. Bomen worden enkel  gesnoeid of gerooid wanneer daar een technische noodzaak toe is. 

Bomen en storm

Bomen hebben vaak meermaals (zware) stormen te doorstaan. De schadelocaties zijn voorafgaand aan een storm niet in te schatten omdat er gezonde bomen kunnen omwaaien of afbreken. Daarom is preventief handelen niet mogelijk. Na afloop van een storm wordt er alles aan gedaan de geleden schade aan bomen, zoals loshangende takken en uit de grond gekomen wortels, zo snel mogelijk op te ruimen of te herstellen.

Vervangende boomaanplant

Gemeente Schiedam hanteert het 1:1 beleid. Dit houdt in dat voor één te kappen boom ook één boom terug moet komen. De locatie van de te herplanten boom, zal in veel gevallen de locatie van de oude boom zijn. De soort van de gekapte en nieuwe boom hoeft niet hetzelfde te zijn. Wel wordt er rekening gehouden met de grootte van de boom. Voor bomen in bosplantsoen geldt dat bij uitval van een boom de omringende bomen en zaailingen dikwijls de vrijkomende ruimte innemen. Herplant is dan niet zinvol.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Team Beheer of bel via 14010.