Met de regeling amateurkunstsubsidie kunt u jaarlijks subsidie aanvragen voor een culturele activiteit. Onder één culturele activiteit kunnen meerdere optredens vallen. Amateurkunst is bijvoorbeeld muziek, zang of toneel die u hobbymatig, dus niet-beroepsmatig, uitvoert.

Wanneer subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de eisen en voorwaarden uit de Subsidieregeling Amateurkunst.

Aanvragen

Subsidie vraagt u online aan. Subsidie aanvragen voor 2021 kan niet meer. Vraagt u subsidie aan voor 2022? Dan moet uw aanvraag uiterlijk 1 oktober 2021 binnen zijn.