Door regenpijpen bij woningen af te koppelen van het riool, wordt het rioolstelsel ontlast. Belangrijk is dat het regenwater van de woning wordt weggeleid om vochtproblemen te voorkomen. Het kan bijvoorbeeld opgevangen worden in een regenton of op een andere manier die bij de beschikbare ruimte en de ondergrond passen, zodat de woning en de omgeving geen schade en overlast ondervinden.

Het afkoppelen van de regenpijp kan gecombineerd worden met maatregelen zoals:

  • Het plaatsen van een regenton. Let wel op dat de regenton nooit al het water kan verwerken. Er moet een overstort naar een andere voorziening zijn om het overtollige water af te voeren.
  • Een regenwatervijver. Ook de regenwatervijver moet voorzien zijn van een overstort op een sloot of een infiltratievoorziening om het water van een extreme bui te kunnen verwerken.
  • Een buffer- en infiltratievoorziening zoals een greppel of een wadi.
  • Infiltratiekratten, IT-riool of zakputten.
  • Een open goot.
  • Aansluiting op een sloot.
  • Het gebruiken van regenwater voor wc-spoeling of tuin.

Al deze maatregelen helpen mee om tijdens heftige buien wateroverlast op straat en in de tuin te voorkomen.

Subsidie

Voor het ontkoppelen kan de bijdrage oplopen tot maximaal € 15.000 per subsidieaanvraag.