In het najaar van 2024 gaat de gemeente de rotonde bij de Slimme Watering, Zwaluwlaan en ’s-Gravelandseweg aanpassen.

Wat gaan we doen?

Door het opheffen van de fiets- en wandeloversteek op de ’s-Gravelandseweg is het nodig dat het fietspad vanaf dit punt tot aan De Gaarden klaar wordt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Het fietspad zal daarom verbreed worden naar 3,5 meter. Ook wordt er rood asfalt gebruikt op dit deel van het fietspad. Langs het fietspad wordt het riool vervangen en wordt bij de rotonde extra verlichting aangebracht. Het fiets- en wandelpad dat wordt verwijderd, wordt vervangen door groen.

Wat verandert voor u als fietser of voetganger?

Aan de oostzijde van de rotonde wordt de fiets- en wandeloversteek verwijderd. Daardoor, is een nieuwe route nodig voor fietsers. Deze fietsroute gaat over De Gaarden (vanaf Woudhoek) en het Windas (vanaf de Zwaluwlaan). Na aanpassing van de rotonde kunnen voetgangers afkomstig van de Ringvaart en De Gaarden richting Sveafors, gebruik maken van de oversteek op de Slimme Watering.

Legenda

Doorgaande fietsroute ’s-Gravelandseweg - Slimme Watering
Wijziging: na het vervallen van de oversteek maken fietsers gebruik van de oversteek bij De Gaarden en het verbrede (rode) fietspad.

Doorgaand fietsverkeer van de ’s-Gravelandseweg - Zwaluwlaan
Wijziging: na het vervallen van de oversteek maken fietsers gebruik van de (gele) route via het tunneltje onder de ’s-Gravelandseweg en het Windas.

Verkeersbesluit

Om de rotonde bij de Slimme Watering, Zwaluwlaan en ’s-Gravelandseweg aan te passen, moet er een verkeersbesluit worden genomen. Het besluit is op 19 juni bekend gemaakt,  dit besluit kunt u bekijken op Officiële Bekendmakingen. Iedere betrokkene kan binnen 6 weken na de officiële bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina verkeersbesluiten, regelgeving en beleid.

Waarom wordt de rotonde aangepast?

Op 3 november 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Dit is een strategisch plan waarin de gemeente zijn doelen en plannen voor vervoer en mobiliteit vastlegt om deze in de toekomst te verbeteren. In deze visie staat de opdracht om de bereikbaarheid van Schiedam-noord te verbeteren. Als oplossing zal de doorstroming van het verkeer bij deze rotonde verbeterd worden. Voor meer informatie over de bereikbaarheid van Schiedam-noord, kunt u hier verder lezen.

Veelgestelde vragen

 • Waarom wordt de rotonde aangepast?

De rotonde wordt aangepast om Schiedam-noord tijdens de avondspits beter bereikbaar te maken. De doorstroming van het autoverkeer is op dit moment onvoldoende door overstekende fietsers, waardoor bijvoorbeeld ook de bus vertraging oploopt voor de rest van zijn ronde.

 • Wordt de verkeerssituatie veiliger?

Ja, met de aanpassing van de rotonde wordt het veiliger voor fietsers. Door het verwijderen van de fietsoversteek en het aanpassen van de fietsroute voor het doorgaand fietsverkeer is het aantal oversteken minder.

 • Hoe moet ik nu fietsen?

Op de afbeelding staan de nieuwe routes voor het doorgaande fietsverkeer aangegeven. Omdat de oversteek aan de oostzijde van de rotonde verwijderd wordt, moet gebruik worden gemaakt van de oversteek bij De Gaarden. Ook kan er gefietst worden via het tunneltje onder de ’s-Gravelandseweg en de Windas.

 • Hoe worden de fietsers gedwongen om de fietsroute te volgen en geen gebruik te maken van de voetgangersoversteekplaats(en)? 

Om te voorkomen dat fietsers gebruik gaan maken van de zebrapaden, plaatsen we hekken in de middenberm zodat fietsers lopend hun weg kunnen vervolgen. 

 • Is de aanpassing van de rotonde een voor- of nadeel voor fietsers?

Fietsen langs een hoofdroute voor auto’s is niet prettig. Door de fietsroute aan te passen, rijdt de fietser een rustigere route en hoeft de fietser minder vaak over te steken. Hierdoor kruist de fietser minder vaak de drukke autoroute en wordt de veiligheid voor de fietser juist vergroot. 

 • Hoe moet ik nu oversteken als voetganger?

Voetgangers kunnen gebruik maken van de oversteek op de Slimme Watering aan de westkant van de rotonde.

 • Wordt het Windas niet onveilig?

Over het Windas gaan na het aanpassen van de rotonde meer fietsers rijden. Het Windas is aangewezen als fietsstraat, daarbij staan nu geen verdere snelheidsaanduidingen. Om het Windas veiliger te maken wordt de maximaal toegestane snelheid hier verlaagd naar 30 km/u. Daarnaast wordt op het Windas een aantal drempels aangelegd om de snelheid te verlagen.

 • Blijft het groen behouden?

Ja, er komt zelfs meer groen voor terug. Op de plaats waar het fiets- en voetpad wordt verwijderd, wordt er op een later moment nieuwe beplanting aangebracht.

 • Kan ik nog bezwaar indienen?

U kunt bezwaar indienen tot 6 weken na publicatie van het besluit.

 • Wanneer wordt de rotonde aangepast?

Het plan is om de werkzaamheden aan de rotonde in het 4e kwartaal van dit jaar uit te voeren.

 • Hoelang duren de werkzaamheden?

Alle werkzaamheden op en rondom de rotonde duren circa 2 maanden.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Arjen van Vliet. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Marilyn Louisville.