Aanbesteden is een manier om in te kopen. Het doel van aanbesteden is om de leverancier te vinden met het meest geschikte product tegen de meest gunstige prijs. Alle overheden of publiekrechtelijke instellingen zijn door de wet verplicht om aan te besteden. Zo ook de gemeente Schiedam.

Soorten aanbestedingen

Er zijn verschillende soorten aanbestedingen. De meest voorkomende soorten zijn: enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands, nationaal en Europees. Hieronder vindt u een korte uitleg per aanbestedingssoort.

Enkelvoudig onderhands

Bij enkelvoudig onderhands aanbesteden nodigt de gemeente één partij uit om een offerte uit te brengen. Deze partij voldoet aan vooraf bepaalde voorwaarden van de gemeente. Met deze partij wordt een contract gesloten.

Meervoudig onderhands

Bij meervoudig onderhands aanbesteden nodigt de gemeente een aantal partijen uit (minimaal drie en maximaal vijf) om een offerte uit te brengen. Deze partijen voldoen aan vooraf bepaalde voorwaarden van de gemeente. De gemeente vergelijkt en beoordeelt alle ingeleverde offertes op objectieve wijze. Met de partij die als beste beoordeelt is, wordt een contract gesloten.

Nationaal en Europees

Bij een nationale en/of Europese aanbesteding mogen alle ondernemers zich inschrijven of aanmelden. Deze aanbestedingen worden algemeen bekendgemaakt en zijn te vinden op TenderNed  en Ted (Tenders Electronic Daily). De gemeente nodigt hier dus geen partijen uit, maar u kunt zelf de opdrachten inzien en eventueel een offerte indienen. 

Keuze voor een soort aanbesteding

De totale kosten van de opdracht en het soort inkoop bepalen de aanbestedingssoort. Er zijn drie soorten inkopen: werken, leveringen en diensten. Werken zijn alle bouwkundige en civieltechnische zaken. Denk aan het bouwen van een brug, een kantoorgebouw of de aanleg van een weg. Leveringen zijn de koop, huur of lease van producten. Onder Diensten vallen alle inkopen die niet onder Werken of Leveringen vallen. Denk hierbij aan het doen van een onderzoek, het geven van een advies of het maken van een ontwerp. Of de opdracht een werk, levering of dienst is, is wettelijk bepaald door middel van de CPV-codes. De gemeente is verplicht om voor al haar opdrachten het soort inkoop vast te stellen.

Hieronder is een tabel weergegeven met de verschillende soorten aanbestedingen, de opdrachtwaarden en de soort inkopen.

Soort aanbesteding Soort inkoop Opdrachtwaarde
Enkelvoudig onderhands Werk Tot € 150.000
Enkelvoudig onderhands Leveringen en dinsten Tot € 70.000
Meervoudig onderhands Werk Tot € 2.000.000
Meervoudig onderhands Leveringen en dinsten Tot € 214.000
Nationaal Werk Tussen de € 2.000.000 en de € 5.350.000
Europees Werk Boven de €5.350.000
Europees Leveringen en dinsten Boven de € 214.000