Burgerlijke Stand: Wat is raadpleegbaar?

Te raadplegen en te kopiëren (van microfiche)

Schiedam:

Kethel en Spaland

Nieuwland

Oud- en Nieuw-Mathenesse

Raadpleegbaar in het Nationaal Archief

In de collectie van het Nationaal Archief zijn ook huwelijksaangiften en huwelijksafkondigingen te vinden. Een gedeelte van deze collectie is digitaal raadpleegbaar via Zoekakten.nl Opent in nieuw venster.

Schiedam:

Kethel en Spaland:

Nieuwland-Kortland:

Oud- en Nieuw-Mathenesse:

Zoeken op microfiche met indexen

Voor het zoeken naar aktes op microfiches zijn de indexen op achternaam (ook klappers of tienjarentafels genoemd) nodig. Deze veelal tienjaarlijkse indexen geven in alfabetische volgorde de namen van de geborenen, gehuwden, gescheidenen en overledenen in een gemeente, met vermelding van de datum waarop de bewuste akte is opgemaakt. U zoekt dus eerst in deze index op naam en raadpleegt vervolgens de registers zelf.

Openbaarheidsbeperking

Op grond van het Burgerlijk wetboek (boek 1, artikel 17a) geldt een openbaarheidsbeperking:

Ga naar desktopomgeving