Nieuwe straatnamen tweede helft 2015

In de tweede helft van 2015 zijn de navolgende straatnamen vastgesteld:

Zoomweg
De parkeerruimten van het sportpark A4 komen onder de luifels van de sportvelden en worden bereikbaar via een autoweg die gaat lopen over de huidige bouwweg. Deze nieuwe weg is in de vergadering van het college van B&W van 22 december 2015 ‘Zoomweg’ genoemd.

Zoompad
De bestaande Zoomweg, die wordt veranderd in een fietspad, is bij hetzelfde collegebesluit ‘Zoompad’ genoemd.

Brederopad
Het eerder naamloze fietspad over de Brederoweg is de vergadering van het college van B&W van 22 december 2015 ‘Brederopad’ genoemd.

Bredero en Zoom

 

 

Ga naar desktopomgeving