Onderzoek naar huis, straat, wijk en bedrijven

Antwoorden op veel gestelde vragen over het doen van onderzoek naar een huis, straat, wijk en bedrijven.

Heeft u bouwtekeningen van mijn huis en kan ik hier kopieën van laten maken?

Vanaf 1854 vindt u bouwtekeningen bij het Gemeentearchief. In dat jaar werd door de Gemeenteraad van Schiedam een eerste systeem van bouwvergunningen ingevoerd. Door opvolgende verordeningen zijn er twee series tekeningen:

Uit de tijd dat Kethel & Spaland nog een zelfstandige gemeente was hebben wij tekeningen over de periode 1898-1941.

Dateert uw pand van voor 1906 en bent u op zoek naar de oorspronkelijke bouwtekening? De studiezaalmedewerker kan snel voor u nagaan of er van het pand een (ver)bouwtekening is bewaard. De serie tekeningen over de periode 1854-1905 is verre van compleet en de tekeningen zijn vaak weinig gedetailleerd!

Is het pand van latere datum of zoekt u (ver)bouwtekeningen van latere datum? Een deel van de bouwdossiers is digitaal beschikbaar via mijnadres.org;
• Schiedam 1905-1954
• Kethel & Spaland 1898-1941.

Bouwdossiers die niet digitaal beschikbaar zijn kunt u in origineel raadplegen in de studiezaal van het gemeentearchief. Kopieën hiervan kunt u tegen vastgestelde tarieven bestellen. Als de originelen niet groter zijn dan A3 dan maken wij deze meestal direct voor u. Hebben de originelen een groter formaat, dan besteden wij de opdracht uit. Maar ook dan heeft u de tekeningen de eerstvolgende dag dat het gemeentearchief geopend is.

Voordat u onze studiezaal bezoekt kunt u natuurlijk ook eerst contact met ons opnemen (14 010 of contact@schiedam.nl). Er zijn namelijk niet van alle panden tekeningen bewaard gebleven. Geeft u dan aan:

  1. het exacte adres;
  2. (indien bekend) het bouwjaar of een indicatie hiervan;
  3. of u uitsluitend op zoek bent naar plattegronden;
  4. 4. of u ook constructieve gegevens nodig hebt (als berekeningen, palenplannen of andere detailgegevens).

LET OP: Bouwdossiers vanaf 2005 zijn nog niet overgebracht naar het Gemeentearchief. Deze dient u te raadplegen bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum. Wij kunnen u altijd informeren waar de tekeningen zich bevinden.

Bestaan er nog oude foto's van mijn huis, bedrijfspand of straat?

Het is zeker de moeite waard om hiervoor het fotoarchief van het Gemeentearchief te bekijken. En niet alleen voor foto’s van huizen, bedrijfspanden of straten, maar ook voor carthografisch materiaal en voor foto’s van verenigingen, personen etc. Heel veel van Schiedam is in beelden vastgelegd, hoewel niet ieder stukje van Schiedam is gefotografeerd. De digitale collectie bevat inmiddels al tegen de 35.000 afbeeldingen. De vroegste dateren uit het midden van de negentiende eeuw. Dagelijks komt er beeldmateriaal bij dankzij schenking door derden en vervaardiging door eigen medewerkers.

De gehele beeldcollectie is online raadpleegbaar via de beeldbank Opent in nieuw venster. In verband met rechten is het niet mogelijk via de webstek foto’s te bestellen. Hiervoor dient u contact op te nemen met het gemeentearchief via 14 010 of contact@schiedam.nl.

Hoe doe ik onderzoek naar de geschiedenis van mijn huis?

Wilt u weten wanneer uw huis gebouwd of verbouwd is, hoe het er vroeger uit heeft gezien of waar het voor gebruikt is? Onderzoek in de bouwtekeningen en -vergunningen over de periode 1854-heden kunnen daar inzicht in bieden. Maar ook kunt u bijvoorbeeld zoeken of het adres voorkomt in de digitale krantenbank Opent in nieuw venster of zoeken naar foto’s in de digitale beeldbank Opent in nieuw venster.

Bent u op zoek naar vroegere bewoners? In de bevolkingsregistratie van Schiedam staan alle bewoners van de stad ingeschreven. Bij het Gemeentearchief worden de registers over de periode 1828-ca.1939 bewaard. Deze kunt u in de studiezaal op microfiche raadplegen.

U kunt ook diepgaander onderzoek doen. Historische gegevens uit de 19e en 20e eeuw zijn nog relatief eenvoudig te vinden. Is het huis ouder en wilt u verder in de tijd terug, dan wordt onderzoek uitdagender en neemt het meer tijd in beslag. Het onderzoek wordt er niet minder interessant of leuk door!
Vraagt u aan de studiezaalmedewerker welke suggesties deze nog meer heeft of raadpleeg de uitgebreide informatie over huizenonderzoek.

Heeft u informatie over Schiedamse bedrijven?

Van verschillende (voormalige) Schiedamse bedrijven worden de archieven bij het Gemeentearchief bewaard. Zo zijn er archieven van distilleerderijen en scheepsbouwbedrijven bij ons te raadplegen, maar ook bijvoorbeeld de archieven van de Vereenigde Glasfabriek, Firma Valdelis of het VVV. In ons archievenoverzicht Opent in nieuw venster vindt u het volledige overzicht van de archieven die bij het Gemeentearchief aanwezig zijn. Mogelijk zit het archief waarin u geïnteresseerd bent daar ook bij. Maar ook in andere archieven dan de bedrijfsarchieven zelf bevinden zich bedrijfsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan de series met verleende Hinderwetvergunningen.

Daarnaast kunt u op de beginpagina van onze webstek via het veld “zoeken in het gemeentearchief” kijken wat wij er over allerlei bedrijven al digitaal te vinden is. Ook kunt u  de digitale bibliotheekcatalogus van het Gemeentearchief raadplegen. Velen schreven en schrijven over de geschiedenis van Schiedam en dus ook over de bedrijvigheid in de stad. Mogelijk vindt u daar de informatie die u over een bepaald bedrijf zoekt. Mocht u in de catalogus van de archiefbibliotheek een titel vinden en deze willen raadplegen, dan kunt u daarvoor terecht in de studiezaal van het Gemeentearchief. U hoeft niet van te voren te bellen of de titel in huis is; deze is altijd aanwezig omdat wij boeken niet uitlenen, zoals bij Openbare Bibliotheken.

Buiten Schiedam kunt u voor het onderzoek naar bedrijven onder andere terecht bij het Nationaal Archief in Den Haag. Hier worden de vervallen dossiers van het Handelsregister van Zuid-Holland vanaf 1921 bewaard. Via het Bedrijvenregister Zuid-Holland vindt u de toegang op de dossiers. Voor nog bestaande bedrijven kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel. Verder houdt het Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam in het BedrijfsArchieven Register Nederland de registratie bij van bewaard gebleven historische bedrijfsarchieven.

Waar komt de naam van mijn wijk of straat vandaan?

In Het Nieuwe Straatnamenboek geeft de auteur W.P. Rook alfabetisch zijn beknopte uitleg over de herkomst van de namen van wijken en straten in Schiedam. Is een straat naar een persoon of een plaats genoemd, dan kunt u uitgebreider informatie vinden in encyclopedia.

Het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa geeft zeer uitgebreide informatie over de namen van (voormalige) dorpen, buurtschappen, kloosters, rivieren etc.; soms zijn huidige namen van straten en wijken hier van afgeleid. Alle genoemde uitgaven zijn raadpleegbaar in de studiezaal van het Gemeentearchief.

Onderzoek naar huis, straat, wijk en bedrijven

Ga naar desktopomgeving