U bevindt zich hier: Home Inwoners Wonen en Wijken Wijken

Wijken

33033 keer gelezen

Schiedam bestaat uit negen wijken met elk een eigen karakter; Centrum, Oost, Zuid, West, Nieuwland, Groenoord, Kethel, Woudhoek en Spaland/Sveaparken. Voor elke wijk wordt ieder jaar een wijkactieprogramma gemaakt, zodat bewoners weten wat er allemaal in hun buurt en leefomgeving speelt. Iedere wijk heeft een eigen wijkoverleg en een eigen aanspreekpunt vanuit de gemeente, de wijkprocesmanager. Zodat gemeente en bewoners altijd met elkaar in gesprek kunnen raken.

Aanvragen van een bedrag uit een wijkbudget of uit het stedelijk budget bewonersinitiatieven

Voor elke wijk is een wijkbudget beschikbaar voor eigen ideeën en projecten van bewoners. Daarnaast is er nu ook een stedelijk budget beschikbaar voor aanvragen die niet voor één enkele wijk bedoeld zijn. Heeft u een idee of project waarvoor u een subsidiebedrag wilt aanvragen? Dan zijn dit de voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen en de aanvraagformulieren:
voorwaarden Opent in nieuw venster (121 kB)
aanvraagformulier wijkbudget Opent in nieuw venster (53,0 kB) 
aanvraagformulier stedelijk budget Opent in nieuw venster (321 kB)

Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van subsidie uit de wijkbudgetten of het stedelijk budget.

Beslis mee tijdens wijkoverleggen!

In elke Schiedamse wijk organiseert de gemeente vijf keer per jaar een wijkoverleg. Tijdens het wijkoverleg worden actuele kwesties besproken en is er ruimte om plannen te presenteren. Kom ook naar het wijkoverleg en beslis mee! Iedere vergadering van het wijkoverleg wordt aangekondigd in de digitale agenda van de gemeente Schiedam. Volgt u de gemeente Schiedam op Twitter? Dan ontvangt u de uitnodigingen voor alle wijkoverleggen.
Hieronder vindt u het schema wijkoverleggen voor alle wijken.
Schema wijkoverleggen 2016 Opent in nieuw venster (35,0 kB)

Sociale Index Schiedam

De Sociale Index Schiedam 2015 Opent in nieuw venster (390 kB) maakt het mogelijk om in één opslag te zien hoe de Schiedamse wijken er sociaal voor staan.

Wijkgericht werken

Iedereen heeft wel bepaalde verwachtingen van zijn of haar wijk. Om zo prettig mogelijk te kunnen wonen, besteden we aandacht aan de verschillende onderwerpen, zoals schoon, heel en veilig, groen of ruimte om te spelen.

Wijkprocesmanagers

De wijkprocesmanagers van de afdeling wijkontwikkeling zijn de oren en ogen van de gemeente in wijk en buurt. Zij hebben als taak de kwaliteit van de wijken te bewaken, ofwel de 'leefbaarheid'. Zij zorgen ervoor dat bewonersgroepen en professionals samenwerken, zoals opbouwwerk, jongerenwerkers, wijkwerkers, politie en Woonplus. Dit zogeheten 'wijkgericht werken' heeft als doel de kwaliteit van de leefomgeving in de wijken te verbeteren. De Gemeenteraad heeft daarom de Kadernota Wijkgericht Werken vastgesteld (2005).

Doelen van wijkgericht werken:

We streven naar wijken die leefbaar en veilig zijn. Daarin zijn voldoende voorzieningen voor jong en oud en wordt de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving op peil wordt gebracht en gehouden.

Doelen die bij dit wijkgericht werken horen zijn:

  • Verkleinen van de afstand tussen gemeente en bewoners
  • Vergroten van de betrokkenheid van de bewoners met hun omgeving
  • Bevorderen van de samenhang tussen fysiek ruimtelijk beheer (onderhoud), sociaal beheer en sociale veiligheid (leefbaarheid)  

Adressen

Voor adressen van voorzieningen in Schiedam, raadpleeg de Stadsgids Opent in nieuw venster.

Klachten openbare ruimte

Klachten over de openbare ruimte kunt u melden bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Schiedam.

Overzicht wijken in Schiedam

X
  1. Voor een correcte verwerking verzoeken wij je minimaal de velden voorzien van een * in te vullen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Cookies van derden
Cookies gebruikt voor functionaliteiten van derden
Functionaliteitscookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Prestatiecookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...