U bevindt zich hier: Home Inwoners Jeugd(zorg) en onderwijs Onderwijs Leerplicht

Leerplicht

19666 keer gelezen

De gemeente ziet erop toe dat kinderen, ouders en scholen zich aan de leerplichtwet houden. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben hiervoor het Regionaal Bureau voor Leerplicht (RBL) opgericht. De leerplichttaken van de drie gemeenten zijn hier ondergebracht.

Leerplicht

Kinderen zijn na hun vijfde verjaardag leerplichtig. De volledige leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht voor jongeren die:

  • nog geen 18 jaar zijn
  • nog geen startkwalificatie hebben behaald
  • de volledige leerplicht achter de rug hebben

Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo 2-niveau. Met deze maatregel wil het kabinet schooluitval Opent in nieuw venster tegengaan en jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt bieden.

De Leerplichtwet kunt u nalezen op de site van de Landelijke Vereniging voor leerplicht en RMC (IngradoOpent in nieuw venster. Zodra uw kind 3 jaar en 10 maanden oud is mag hij of zij meestal op school komen kennismaken. Tot uw kind 4 jaar is, mag het maximaal vijf dagen meelopen. Een school is echter niet verplicht om aan zo’n kennismakingsperiode mee te werken.

Vanaf 4 jaar

Is uw kind 4 jaar geworden, dan mag het naar school. In Nederland is het de gewoonte dat kinderen dan al starten op het basisonderwijs.Voor de wet is uw kind nog niet leerplichtig. Toch moet u zich aan de schoolregels houden vanaf het moment dat u uw kind inschrijft. Geregeld schoolbezoek is één van die regels.

Vanaf 5 jaar

Wanneer uw kind 5 jaar wordt, is hij of zij leerplichtig. Deze plicht gaat in op de eerste schooldag in de eerstvolgende maand na zijn verjaardag. Kinderen van 5 jaar hoeven nog niet de volledige schoolweek mee te draaien. Totdat uw kind 6 jaar wordt, kunt u het 5 uur per week thuishouden (in overleg met de schoolleiding). Wilt u het kind om bepaalde redenen nog meer uren thuishouden, dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de schoolleiding. Vanaf 6 jaar moet uw kind volledig dagonderwijs volgen.

Ontheffing en verlof

Voor verlofaanvragen moet u altijd een formulier invullen. Dit formulier kunt u downloaden op de website van de school, of krijgen van de school of de leerplichtambtenaar.
Mocht u door de aard van uw beroep geen gebruik kunnen maken van een van de reguliere schoolvakanties , dan kunt u een aanvraag indienen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u toestemming krijgen om van de reguliere vakanties af te wijken.

Ongeoorloofd verzuim

Als leerlingen verzuimen, zijn scholen verplicht melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Deze stelt een onderzoek in en zal proberen de reden voor het verzuim te achterhalen. Doel is de leerling weer regelmatig naar school te laten gaan. Ook kan de leerplichtambtenaar bij ongeoorloofd verzuim proces-verbaal opmaken wegens overtreding van de Leerplichtwet. Proces-verbaal kan worden opgemaakt tegen de ouders/verzorgers of tegen de leerling, als deze twaalf jaar of ouder is. Justitie kan onder andere een geldboete, een taakstraf , een voorwaardelijke straf of gedwongen hulpverlening opleggen.

Schorsen en verwijderen

Soms moet de schoolleiding overgaan tot het schorsen van leerlingen. En in het uiterste geval kan de leerling van school worden verwijderd. Aanleiding is meestal onaanvaardbaar gedrag van de leerling of het maken van inbreuk op de veiligheid van leerlingen en/of leerkrachten. Bij het nemen van deze maatregelen moet de schoolleiding zich uiteraard aan regels en procedures houden.

Wilt u meer weten over deze regels en procedures? Neem dan contact op met het Regionaal Bureau voor Leerplicht (RBL), telefoonnummer 14 010. Hier kunt u ook terecht voor andere onderwijszaken, zoals:

  • adressen van scholen in de regio
  • bemiddeling bij plaatsing op een school
  • hulp bij problemen op school
  • algemene onderwijsinformatie

Leerplichtadministratie

De administratief medewerker Leerplicht ondersteunt de leerplichtambtenaren bij hun werkzaamheden. Ook houdt de leerplichtadministratie zich bezig met het registreren van alle leerplichtigen (5- tot 18-jarigen). Voor informatie over de leerplichtadministratie kunt u bellen met de gemeente.

Neem voor meer informatie over deze onderwerpen contact op met het Regionaal Bureau voor Leerplicht (RBL), telefoon 14 010. 

Formulieren

Veelgestelde vragen

Wat is het telefoonnummer van de gemeente Schiedam?

Het nieuwe algemene nummer is 14 010.

Wanneer ben je leerplichtig?

Vanaf 5 jaar tot 16 jaar ben je volledig leerplichtig, tot 18 jaar ben je kwalificatieplichtig.

Wat houdt startkwalificatie in?

Een startkwalificatie is in de ogen van de Nederlandse overheid het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie is een MBO-2- , Havo- of VWOdiploma.

Ik ben 18 en heb nog geen startkwalificatie, wat moet ik doen?

Voor vragen, informatie of begeleiding bij het vinden van een (nieuwe) opleiding of leerwerktraject kunnen jongeren tot 23 jaar terecht bij Steunpunt Jongeren.

Adres:

Steunpunt Jongeren
Piersonstraat 31
3119 RG Schiedam

Tel. 010-246 0867 en info@steunpuntjongeren.nl

Mijn kinderen spreken geen Nederlands, naar welke school kunnen zij?

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen worden aangemeld bij  “Weer samen naar school”. Kinderen tot 18 jaar kunnen worden aangemeld bij het Steunpunt Onderwijs. Zij verwijzen naar een passende school voor uw kind.

Kan ik eerder op vakantie?

Alleen als u hiervoor toestemming van de school heeft gekregen via een formulier dat u bij de school kunt vragen. U krijgt slechts toestemming in hele uitzonderlijke gevallen.

Ik heb een klacht over school, waar kan ik terecht?

Een klachtenprocedure is opgenomen in de schoolgids van elke school en gaat niet via de leerplichtambtenaar.

Krijg ik een boete als ik een keer niet naar school ben geweest?

Er wordt vooral gekeken waarom je niet naar school bent geweest. Schoolverzuim wordt vooral gezien als signaal. Gekeken wordt welke hulpverlening er kan worden ingezet.

Hoe weet ik wanneer mijn kind vakantie heeft?

In elke schoolgids is opgenomen wanneer uw kind vakantie heeft. Dit kan afwijken van de landelijke richtlijnen.

Heb ik recht op 10 dagen vakantieverlof?

Nee, dit kan alleen als een van de ouders werk heeft waarbij een vakantie met het gezin (van 14 dagen/10 schooldagen) in geen enkele schoolvakantie mogelijk is.

X
  1. Voor een correcte verwerking verzoeken wij je minimaal de velden voorzien van een * in te vullen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Cookies van derden
Cookies gebruikt voor functionaliteiten van derden
Functionaliteitscookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Prestatiecookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...