U bevindt zich hier: Home Inwoners Werk, inkomen en schuldhulp Ik wil inburgeren

Ik wil inburgeren

20859 keer gelezen

Nederlands spreken en begrijpen is belangrijk als u in Nederland woont. Ook moet u weten hoe de dingen geregeld zijn: wat wél mogelijk is en wat niet. Op die manier kan iedereen volwaardig deelnemen aan het dagelijks leven in Nederland.

Wet inburgering

Om te zorgen dat iedereen actief kan meedoen aan de samenleving, is er de Wet inburgering. Hierin is geregeld dat mensen van buiten Nederland of de Europese Unie (EU) een inburgeringsexamen moeten of kunnen doen. Voor sommigen is dit verplicht, voor anderen niet. Vanaf 1 januari 2013 moet u zelf uw inburgering regelen en betalen. Voor mensen die al vóór 1 januari 2013 zijn gestart met hun inburgering verandert er niets.

 • Heeft u ná 1 januari 2013 een verblijfsbeschikking gekregen?
  DUO informeert u over uw inburgeringsplicht Opent in nieuw venster. Stel uw vragen aan DUO via telefoonnummer 050 - 599 96 00.
 • Heeft u vóór 1 januari 2013 een verblijfsbeschikking gekregen?
  De gemeente informeert u over uw inburgeringsplicht. Stel uw vragen aan onze inburgeringsconsulent. Deze is te bereiken via het Klant Contact Centrum op telefoonnummer 14 010.

Meer informatie

Wilt u meer weten over inburgering? Bekijk dan de volgende websites:

 

Veelgestelde vragen

Wat is de Wet inburgering?

Iedereen die voor langere tijd in Nederland wil leven moet de Nederlandse taal verstaan en een beetje kunnen spreken. En iedereen moet weten hoe we in Nederland wonen en werken, en wat wél mogelijk is en wat niet. Dit is nodig om aan het dagelijks leven in Nederland deel te kunnen nemen, naar school te kunnen gaan, kinderen te verzorgen en werk te vinden. Om te zorgen dat ook echt iedereen actief kan meedoen aan de samenleving is er de Wet inburgering. Hierin is geregeld dat mensen van buiten Nederland of de EU een inburgeringsexamen moeten of kunnen doen. Voor sommigen is dit verplicht, voor anderen niet.

De Wet inburgering is bedoeld voor mensen die al in Nederland zijn. Het inburgeringsexamen moet in Nederland worden afgelegd. Veel mensen die naar Nederland willen emigreren moeten - voordat zij hier naartoe komen - in hun thuisland eerst nog een Basisexamen inburgering doen. Dit staat in het Vreemdelingenbesluit 2000. Eenmaal in Nederland moeten zij vervolgens inburgeringsexamen doen.

Moet ik inburgeren?


Dat hangt ervan af. U moet verplicht inburgeren en een examen afleggen als u 'nieuwkomer', 'oudkomer' of 'geestelijk bedienaar' bent.

U bent nieuwkomer als u:
16 jaar of ouder bent, maar niet ouder dan 65, en
na 1 januari 2007 in Nederland bent komen wonen, en
geen Nederlands paspoort hebt en ook geen paspoort uit een ander EU- of EER-land of Zwitserland.
U bent ook nieuwkomer als u in 2006 in Nederland bent komen wonen en u in december 2006 bezig was met een inburgeringscursus.

U bent oudkomer als u:
16 jaar of ouder bent, maar niet ouder dan 65, en
vóór 1 januari 2007 in Nederland bent komen wonen, en
geen Nederlands paspoort hebt en ook geen paspoort uit een ander EU- of EER-land of Zwitserland, en
voor uw 16e verjaardag minder dan 8 jaar in Nederland woonde en dus ook vóór uw 16e minder dan 8 jaar hier op school hebt gezeten, en geen erkend diploma hebt dat laat zien dat u de Nederlandse taal voldoende kunt spreken en schrijven en de Nederlandse samenleving goed kent.
U bent geestelijk bedienaar als u bijvoorbeeld imam, dominee, rabbijn, pandit, pastoraal werker, leraar godsdienst of levensbeschouwing, zendeling of humanistisch raadsman of raadsvrouw bent.

Behoort u tot een van deze groepen? Dan krijgt u een brief van de gemeente waarin staat dat u inburgeringsexamen moet doen en voor welke datum u dit examen moet hebben gehaald. Het is mogelijk dat de gemeente u een inburgeringscursus aanbiedt.

Wanneer hoef ik niet in te burgeren?

U hoeft niet in te burgeren indien:

 • U komt uit een land van de EU, de EER of uit Zwitserland. Of u hebt het inburgeringsexamen in een van die landen al gehaald.
 • U bent jonger dan 16 jaar of u bent ouder dan 64 jaar.
 • U had op 1 januari 2007 al een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, en u bent 60 jaar of ouder.
 • U hebt acht jaar of langer in Nederland gewoond terwijl u leerplichtig was. Het maakt niet uit of u legaal of illegaal in Nederland was.
 • U hebt een diploma of ander bewijs dat laat zien dat u de Nederlandse taal en Nederland goed kent. U krijgt dan vrijstelling van de inburgeringsplicht. De gemeente beslist hierover.
 • U bent leerplichtig of hebt een kwalificatieplicht (tot 18 jaar). Of u bent direct na uw leerplicht gaan doorstuderen voor een diploma dat vrijstelling geeft.
 • U bent tijdelijk in Nederland en het is al duidelijk wanneer u weer weg gaat. U bent hier bijvoorbeeld voor een studie, een uitwisselingsprogramma of een baan als au-pairAlleen mensen die werken als geestelijk bedienaar (bijvoorbeeld imam of godsdienstleraar) moeten toch inburgeren, ook als ze tijdelijk in Nederland zijn.

Vrijstelling
Het kan ook zijn dat u wel moet inburgeren, maar niet alle delen van het examen hoeft te doen. U bent dan gedeeltelijk vrijgesteld. Meer informatie krijgt u bij de gemeente.

Vrijwillig inburgeringsexamen
Als u aan één of meer van deze voorwaarden voldoet mag u wel vrijwillig inburgeringsexamen doen. U kunt de gemeente vragen om een inburgeringscursus. U mag ook zelfstandig de nodige kennis en vaardigheden opdoen, zonder een cursus te volgen.

Vrijstellingstoets
Moet u inburgeren en vindt u dat eigenlijk niet nodig omdat u al goed meedoet in de Nederlandse samenleving en voldoende Nederlands spreekt? Dan kunt u een korte vrijstellingstoets doen. Kijk voor meer informatie hierover op www.inburgeren.nl Opent in nieuw venster

X
 1. Voor een correcte verwerking verzoeken wij je minimaal de velden voorzien van een * in te vullen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Cookies van derden
Cookies gebruikt voor functionaliteiten van derden
Functionaliteitscookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Prestatiecookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...