U bevindt zich hier: Home Ondernemers Milieu Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

11390 keer gelezen

In veel steden in Nederland neemt de geluidhinder toe, ook in Schiedam. Hoge geluidsniveaus kunnen het gehoor beschadigen en de slaap verstoren. De wet- en regelgeving dwingt overheden en bedrijven de geluidsproductie te verlagen.

Bedrijven en geluidhinder

Bedrijven hebben te maken met wettelijke regels om geluidsoverlast te beperken. Dit geldt zowel voor grootschalige industrie als voor horecagelegenheden en andere kleine bedrijven. Deze regels gaan niet alleen over de processen binnen het bedrijf, maar ook om het transport van en naar de onderneming. Bepaalde bedrijventerreinen liggen in zones waarvoor geluidsbeperkingen gelden. Vaak mag de geluidsbelasting rond deze zones niet meer dan 50 dB(A) bedragen.

Wat doet de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven, wanneer deze niet onder de verantwoordelijkheid van de provincie vallen. Bij een vergunning horen ook voorschriften voor het beperken van geluidsoverlast. Het beperken van geluidhinder is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Schiedam. Uit onderzoek van geluidsklachten blijkt vooral de horecasector voor veel geluidsoverlast te zorgen. Om de overlast terug te dringen is de handhaving in deze sector geïntensiveerd.

De DCMR Milieudienst Rijnmond Opent in nieuw venster voert voor de gemeente Schiedam de bedrijfsgerichte milieutaken uit. Ook geluidhinder valt hieronder.

Wat zegt de wet?

In de Wet geluidhinder zijn specifieke onderdelen uitgewerkt in het Besluit geluidhinder en in de Richtlijn omgevingslawaai. De Wet milieubeheer (en specifiek het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) richt zich met name op bedrijven.

 

 

Veelgestelde vragen

Wat is het telefoonnummer van de gemeente Schiedam?

Het nieuwe algemene nummer is 14 010.

Kan ik de gemeente buiten kantooruren bereiken?

In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112. Het telefoonnummer buiten kantoortijden, alléén voor spoedeisende veiligheidszaken die geen uitstel dulden, zoals een gevaarlijke situatie in openbaar gebied, overstromen riool, gevaarlijke situaties met elektriciteit is 14 010.

X
  1. Voor een correcte verwerking verzoeken wij je minimaal de velden voorzien van een * in te vullen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Cookies van derden
Cookies gebruikt voor functionaliteiten van derden
Functionaliteitscookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Prestatiecookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...