Wijken

U bevindt zich hier: Home Bewoners Wonen en Wijken Wijken

Wijken

13497 keer gelezen

Schiedam bestaat uit negen wijken met elk een eigen karakter; Centrum, Oost, Zuid, West, Nieuwland, Groenoord, Kethel, Woudhoek en Spaland/Sveaparken. Voor elke wijk wordt ieder jaar een wijkactieprogramma gemaakt, zodat bewoners weten wat er allemaal in hun buurt en leefomgeving speelt. Iedere wijk heeft een eigen wijkoverleg en een eigen aanspreekpunt vanuit de gemeente, de wijkprocesmanager. Zodat gemeente en bewoners altijd met elkaar in gesprek kunnen raken.

Aanvragen subsidie 2014 "Faciliteren van vrijwilligers"

Vanaf 1 juni 2013 was het mogelijk subsidie aan te vragen voor ‘het faciliteren van vrijwilligers’ voor activiteiten in 2014.  De criteria en de werkwijze voor de subsidie in 2014 sluiten aan bij de subsidieregeling in 2013. Uitgangspunt zijn initiatieven van vrijwilligers zelf. Het gaat daarbij om activiteiten die vrijwilligers zelf willen uitvoeren en die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen zoals verwoord in de Kadernota Sociaal Domein. Per initiatief kon maximaal € 20.000,- worden aangevraagd. Totaal was € 150.000,- beschikbaar.

Vrijwilligers(organisaties) konden tot 1 september 2013 hun aanvragen indienen met behulp van het aanvraagformulier Opent in nieuw venster (53,5 kB).   
Hier vindt u de toelichting Opent in nieuw venster (66 kB).

Een adviesgroep van Schiedammers en ambtenaren  heeft de aanvragen beoordeeld en het college hierover geadviseerd.

Beslis mee tijdens wijkoverleggen!

In elke Schiedamse wijk organiseert de gemeente zes keer per jaar een wijkoverleg. Tijdens het wijkoverleg worden actuele kwesties besproken en is er ruimte om plannen te presenteren. Kom ook naar het wijkoverleg en beslis mee! Iedere vergadering van het wijkoverleg wordt aangekondigd in de digitale agenda van de gemeente Schiedam. Volgt u de gemeente Schiedam op Twitter? Dan ontvangt u de uitnodigingen voor alle wijkoverleggen.
Hieronder vindt u het schema wijkoverleggen voor alle wijken.

Schema wijkoverleggen 2014 Opent in nieuw venster (37,0 kB)

 Aanvragen van een bedrag uit het wijkbudget

Voor elke wijk is een wijkbudget beschikbaar voor eigen ideeën en projecten van bewoners. Heeft u een idee of project waarvoor u een bedrag uit het wijkbudget wilt aanvragen? Dit zijn de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. Ook vindt u hier het aanvraagformulier. Dat bedrag kan bijvoorbeeld worden besteed aan ontmoetingsactiviteiten, extra fietsenrekken en extra groen in de wijk.

Sociale Index Schiedam

De sociale index  Opent in nieuw venster maakt het mogelijk om in één opslag te zien hoe de wijk Spaland Sveaparken of een andere Schiedamse wijk er sociaal voor staat.

Wijkgericht werken

Iedereen heeft wel bepaalde verwachtingen van zijn of haar wijk. Om zo prettig mogelijk te kunnen wonen, moet er aandacht besteed worden aan de verschillende onderwerpen, zoals schoon, heel en veilig, groen of ruimte om te spelen.

Wijkprocesmanagers

De wijkprocesmanagers van de afdeling wijkontwikkeling zijn de oren en ogen van de gemeente in wijk en buurt. Zij hebben als taak de kwaliteit van de wijken te bewaken, ofwel de 'leefbaarheid'. Zij zorgen ervoor dat bewonersgroepen en professionals samenwerken, zoals opbouwwerk, jongerenwerkers, wijkwerkers, politie en Woonplus. Dit zogeheten 'wijkgericht werken' heeft als doel de kwaliteit van de leefomgeving in de wijken te verbeteren. De Gemeenteraad heeft daarom de Kadernota Wijkgericht Werken vastgesteld (2005).

Doelen van wijkgericht werken:

Gestreefd wordt naar wijken die leefbaar en veilig zijn. Met voldoende voorzieningen voor jong en oud en waar de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving op peil wordt gebracht en gehouden.

Doelen die bij dit wijkgericht werken horen zijn:

  • Verkleinen van de afstand tussen gemeente en bewoners
  • Vergroten van de betrokkenheid van de bewoners met hun omgeving
  • Bevorderen van de samenhang tussen fysiek ruimtelijk beheer (onderhoud), sociaal beheer en sociale veiligheid (leefbaarheid).  

Adressen

Voor adressen van voorzieningen in Schiedam, raadpleeg de Stadsgids Opent in nieuw venster.

Klachten openbare ruimte

Klachten over de openbare ruimte kunt u melden bij Het Loket van de gemeente Schiedam.

Overzicht wijken in Schiedam

X
  1. Voor een correcte verwerking verzoeken wij je minimaal de velden voorzien van een * in te vullen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Cookies van derden
Cookies gebruikt voor functionaliteiten van derden
Meer weten...