U bevindt zich hier: Home Ondernemers Horeca en Evenementen Evenementen Regels tijdens evenementen Veiligheid en beveiliging

Veiligheid en beveiliging

4125 keer gelezen

Organisatoren van evenementen zijn als eersten verantwoordelijk voor de algemene veiligheid en de veiligheid van personen en goederen op de evenementenlocatie. Om deze reden geldt een aantal voorschriften en voorwaarden waaraan door een evenementorganisator dient te worden voldaan alvorens het evenement doorgang kan vinden.

Beveiliging inhuren?

Voor wat betreft de inzet van professioneel (gecertificeerd) beveiligingspersoneel wordt geen standaardvoorschrift (minimum aantal) gesteld, maar wordt maatwerk geleverd. Veelal is alleen bij grootschalige evenementen inzet van professionele beveiliging noodzakelijk.
Aan de hand van evaluaties van voorgaande edities en/of een mogelijke risico-inschatting wordt in het verkennende overleg met organisatie, diensten en gemeente bepaald of gecertificeerde beveiligers noodzakelijk zijn en hoeveel.

Aanmelden beveiligingspersoneel

Gecertificeerd beveiligingspersoneel moet voldoen aan de bepalingen van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Vóórafgaand aan het evenement (voordat de beveiligingswerkzaamheden worden verricht) moet de beveiligingsorganisatie de korpschef van de politie Rotterdam-Rijnmond, district Waterweg-Noord, schriftelijk in kennis te stellen van

  • Naam van het beveiligingsbedrijf
  • Aard, omvang en duur van de werkzaamheden
  • Personalia van de beveiligingsfunctionarissen die de beveiligingswerkzaamheden uitvoeren met het daarbij behorende pasnummer

Vrijwilligers mogen ‘signaleren’

Inzet van gecertificeerd beveiligingspersoneel is kostbaar. Voor het signaleren van onraad en ter preventie van ongeregeldheden is het daarom toegestaan bij grotere evenementen met vrijwilligers te werken of werknemers in te zetten. Personen die een signalerende functie hebben mogen géén beveiligingswerk doen en mogen zich ook niet opstellen als beveiligers (dit is een beboetbaar feit), maar moeten in voorkomende gevallen zo snel mogelijk contact opnemen met aanwezige gecertificeerde beveiligers of de politie.

Herkenbaar gekleed, geen alcohol

In preventieve zin is het van belang dat de personen die worden ingezet als ‘sfeerbeheerders’ herkenbaar zijn als zodanig, in ieder geval door herkenbare kleding (die overigens dient te worden uitgetrokken als men niet meer optreedt als zodanig). Een voorwaarde voor de inzet van vrijwilligers in een signaleerfunctie is dat deze personen gedurende hun dienst geen alcoholhoudende drank nuttigen. Eén en ander moet door een organisatie worden vastgelegd in het evenementplan of draaiboek (werkwijze, namen, telefoonnummers, instructie, voorwaarden).

Positieve ervaringen met vrijwilligers

De ervaringen die afgelopen jaren zijn opgedaan met vrijwilligers en ‘sfeerbeheerders’ zijn positief, zowel voor wat betreft de signalerende functie als de preventieve werking die uitgaat van de (herkenbare) aanwezigheid. Ook voor wat betreft de inzet van gediplomeerde EHBO-ers (in het bezit van een eenheidsdiploma van het Oranje Kruis) en de reddingsbrigade wordt maatwerk geleverd.

Denk aan de reddingsbrigade!

Er moet door organisatoren op voorhand wel rekening mee te worden gehouden, dat bij evenementactiviteiten op of nabij openbare wateren de aanwezigheid van de reddingsbrigade met één of meer boten te water verplicht zal worden gesteld.

Hoeveel EHBO-ers nodig?

Een grove schatting van het aantal verwachte bezoekers waarbij inzet van (minimaal 2) gediplomeerde EHBO-ers bij vergunning verplicht zal worden gesteld is tussen de 500 en 1000 bezoekers, waarbij rekening gehouden wordt met de duur van een evenement. Indien inzet van EHBOers verplicht wordt gesteld, moet ook een AED/defibrillator aanwezig zijn.

X
  1. Voor een correcte verwerking verzoeken wij je minimaal de velden voorzien van een * in te vullen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Cookies van derden
Cookies gebruikt voor functionaliteiten van derden
Meer weten...